.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna od biologicznego rodzica - przekroczenie limitu i podatek

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 06.02.2022 • Zaktualizowane: 06.02.2022

Jako nastolatka moja mama została adoptowana przez ciotkę i wujka, a dokładniej – przez siostrę jej biologicznej mamy i jej męża. Biologiczna mama wyemigrowała, ale kontakt rodziny został zachowany i trwa do dziś. Od pewnego czasu na konto mamy wpływają środki od jej biologicznej mamy. Traktowaliśmy je jako darowizny od rodzica z uwzględnieniem limitu 9637 zł na 5 lat, który nie był przekraczany, a więc nie trzeba takich darowizn zgłaszać do US. Teraz ta kwota została przekroczona i zastanawiamy się, czy od tego momentu obdarowana powinna zgłosić nadwyżkę w terminie 6 miesięcy. Najważniejsze pytanie jest jednak takie, kim w rozumieniu prawa spadkowego jest biologiczny rodzic?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna od biologicznego rodzica - przekroczenie limitu i podatek

Przysposobienie a podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych”.

 

Co do tej kwestii organy podatkowe reprezentują jednolity pogląd. Mianowicie w interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB2-2.4015.99.2018.1.MZA, pismo z dnia 30 listopada 2018 r.) czytamy: „wracając do ustawy o podatku od spadków i darowizn i analizując treść zawartego w niej art. 14 ust. 3 zauważyć należy, że ustawodawca w sposób jednoznaczny określił, że do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn zaliczone mogą zostać wyłącznie enumeratywnie wymienione w nim osoby. W pierwszej grupie podatkowej ustawodawca umieścił: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Wnioskodawczyni wskazała natomiast w treści analizowanego wniosku, że nie jest osobą formalnie spokrewnioną z darczyńcą (ojcem biologicznym) – jej ojcem jest mąż matki, który ją prawnie przysposobił. Tym samym, pod względem prawnym ojcem Wnioskodawczyni jest mąż matki. Z kolei darowizna pochodzić ma od biologicznego ojca Wnioskodawczyni.

 

Grupy podatkowe

Zatem w analizowanej sprawie, obdarowana czyli Wnioskodawczyni zaliczać się będzie nie do I, lecz do III grupy podatkowej, ponieważ z powyższych wyjaśnień i treści analizowanego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie jest osobą formalnie spokrewnioną z darczyńcą – biologicznym ojcem, który na skutek przysposobienia pełnego Wnioskodawczyni przez męża jej matki utracił władzę rodzicielską nad Wnioskodawczynią na rzecz męża matki Wnioskodawczyni, będącego od tego momentu jej ojcem pod względem prawnym.

W niniejszej sprawie fakt pełnego prawnego przysposobienia Wnioskodawczyni przez męża jej matki skutkował powstaniem pomiędzy nimi takiego samego stosunku prawnego jak przy naturalnym pokrewieństwie. Tym samym Wnioskodawczyni powinna zostać zakwalifikowana nie do I grupy podatkowej jako zstępna jej biologicznego ojca, lecz do III grupy podatkowej.

Podsumowując, nabycie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych tytułem darowizny od jej biologicznego ojca będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej. Wnioskodawczyni nie będzie mieć możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ – jak już zostało wyjaśnione – Wnioskodawczyni nie jest zstępną biologicznego ojca (darczyńcy), a skorzystać z tego zwolnienia mogą tylko osoby w tym przepisie wymienione. Z kolei w nawiązaniu do art. 14 ust. 4 ww. ustawy zauważyć należy, że Wnioskodawczyni z jego treści wyciąga błędne wnioski. Przepis ten jedynie doprecyzowuje, kogo w sytuacji przysposobienia również można uznać za rodzica w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Użycie w tym przepisie słowa „również” nie oznacza, że w przypadku przysposobienia za rodziców należy uznać zarówno rodziców biologicznych, jak i przysposabiających, lecz oznacza, że w przypadku przysposobienia rodzicem w rozumieniu ww. ustawy jest przysposabiający. Powyższa wykładnia jest spójna z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”.

 

Zatem, o ile stan faktyczny tej sprawy pokrywa się ze stanem faktycznym opisanym powyżej (co do przysposobienia), to matka biologiczna nie jest uznawana za wstępnego (rodzica) w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl