Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna mieszkania zamiast sprzedaży i kłopoty w Urzędzie Skarbowym

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.03.2017

W 2012 r. doszło do darowizny mieszkania (relacja brat–siostra), która faktycznie była aktem kupna–sprzedaży. Obdarowana dysponowała swoim mieszkaniem, które sprzedała zaraz po akcie darowizny. Aktualnie ma poważne kłopoty przed US. Zażądano od niej zapłacenia 19% podatku + odsetek. Jakie będą konsekwencje, gdy darczyńca (ja) zgłosi się do urzędu dobrowolnie i ujawni prawdę o kupnie–sprzedaży mieszkania, które było darowane? Jakie konsekwencje poniosą? Czy jest inny sposób rozwiązania problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania zamiast sprzedaży i kłopoty w Urzędzie Skarbowym

Fot. Fotolia

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłami przychodów sąd odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

Jak wynika z opisu Pana sytuacji, siostra nie skorzystała z ulgi mieszkaniowej, tj. nie przeznaczyła pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na inny cel mieszkaniowy, informując o tym urząd skarbowy, i stąd teraz naliczono jej podatek.

 

Obdarowana dysponowała swoim mieszkaniem i je sprzedała – z tego tytułu urząd naliczył podatek, nie z powodu nabycia przez nią w drodze darowizny drugiego mieszkania, a zatem nie ma znaczenia czy została mieszkaniem obdarowana czy też je zakupiła. To pozostaje obojętne dla faktu, że zbyła drugie mieszkanie przed upływem wspomnianych 5 lat.

 

Można było przy składaniu rozliczenie za rok, w którym nastąpiło zbycie tzw. ulgi mieszkaniowej. Mówi o tym art. 21 pkt 131 ustawy, stanowiąc, że „dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Jeśli z takiej ulgi obdarowana nie skorzystała, przykro mi, ale urząd słusznie naliczył podatek. Nie widzę zatem potrzeby komplikowania sprawy pozornością jednej umowy dla ukrycia drugiej, bo to de facto niestety nic nie zmieni w kwestii podatku z tytułu zbycia nieruchomości.

 

Teraz jedyną możliwością wydaje mi się złożenie wniosku o umorzenie podatku lub rozłożenie na raty – w sytuacji, gdy już urząd go ustali finalnie, o ile oczywiście obdarowana znajduje się w jakiejś szczególnej sytuacji majątkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 9 =

»Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania i darowizna pieniędzy a podatki

Córka stara się o kredyt na dom, przepisała więc na mnie swoje mieszkanie, w którym dotąd mieszkałyśmy wspólnie. Ponieważ mieszkanie jest za duże, chciałabym je sprzedać i kupić mniejsze, a pieniądze pozostałe ze sprzedaży darować córce. Dodam, że mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym, któr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »