Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla syna, który nie ma polskiego obywatelstwa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.06.2019

Ojciec mój mieszka w Polsce i ma 88 lat. Chce zrobić darowiznę dla syna, czyli dla mnie, jednak nie mam polskiego obywatelstwa ani adresu i PESEL-u w kraju. Jaki będzie podatek od darowizny i gdzie muszę złożyć deklarację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo podatek obciąża obdarowanego, ale nie musi, gdy obdarowany zstępny (np. syn jak w Pana pytaniu) skorzysta ze zwolnienia, którego główny warunek to dokonanie darowizny pieniężnej w odpowiednio udokumentowany sposób np. przelewem z rachunku ojca na rachunek bankowy syna i zgłoszenie tego do naczelnika urzędu skarbowego przez syna na druku SD-Z2.

 

Ojciec może bez podatku (który ciążyłby na synu jako obdarowanym) przekazać synowi jako zstępnemu darowiznę o dowolnej wysokości, brak jest górnego limitu, ale pod pewnymi warunkami. Jest tak bowiem syn jako tzw. zstępny może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, jeśli spełni warunki przewidziane w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

 

  1. syn jako obdarowany zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (na druku SD-Z2) i

  2. skoro przedmiotem nabycia tytułem darowizny mają być środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł) udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy, rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia, tj. niezłożenia w terminie SD-Z2 lub niepotwierdzenia otrzymania w ww sposób (tj. np. dowodem otrzymania przelewu), nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli powyżej kwoty 9637 zł, będzie opodatkowane skalą progresywną.

 

Czy jednak w przypadku braku obywatelstwa polskiego Pana jako obdarowanego darowizna w ogóle podlega opodatkowaniu w Polsce? Tak, jeśli w chwili darowizny środki pieniężne będą znajdować się na terytorium kraju, bowiem podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. W takiej sytuacji, jeśli nie przebywa Pan w Polsce w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. w chwili wykonania darowizny gdy nie ma aktu notarialnego, druk SD-Z2 złoży Pan (aczkolwiek są i inne opinie w tej sprawie) Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Warto pamiętać, że nabycie w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym razie takie nabycie nie podlega w Polsce opodatkowaniu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 1 =

»Podobne materiały

Darowizna dla pełnoletniego dziecka

Mam otrzymać od ojca, mieszkającego poza Europą, pieniądze na zakup mieszkania. Ojciec może wysłać te pieniądze tylko poprzez konto swoich znajomych mieszkających za granicą. Czy musi sporządzić umowę przekazania darowizny lub inne oświadczenie potwierdzające fakt przekazania darowizny dla córki? Ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »