Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla syna, który nie ma polskiego obywatelstwa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.06.2019

Ojciec mój mieszka w Polsce i ma 88 lat. Chce zrobić darowiznę dla syna, czyli dla mnie, jednak nie mam polskiego obywatelstwa ani adresu i PESEL-u w kraju. Jaki będzie podatek od darowizny i gdzie muszę złożyć deklarację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo podatek obciąża obdarowanego, ale nie musi, gdy obdarowany zstępny (np. syn jak w Pana pytaniu) skorzysta ze zwolnienia, którego główny warunek to dokonanie darowizny pieniężnej w odpowiednio udokumentowany sposób np. przelewem z rachunku ojca na rachunek bankowy syna i zgłoszenie tego do naczelnika urzędu skarbowego przez syna na druku SD-Z2.

 

Ojciec może bez podatku (który ciążyłby na synu jako obdarowanym) przekazać synowi jako zstępnemu darowiznę o dowolnej wysokości, brak jest górnego limitu, ale pod pewnymi warunkami. Jest tak bowiem syn jako tzw. zstępny może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, jeśli spełni warunki przewidziane w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

 

  1. syn jako obdarowany zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (na druku SD-Z2) i

  2. skoro przedmiotem nabycia tytułem darowizny mają być środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł) udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy, rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia, tj. niezłożenia w terminie SD-Z2 lub niepotwierdzenia otrzymania w ww sposób (tj. np. dowodem otrzymania przelewu), nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli powyżej kwoty 9637 zł, będzie opodatkowane skalą progresywną.

 

Czy jednak w przypadku braku obywatelstwa polskiego Pana jako obdarowanego darowizna w ogóle podlega opodatkowaniu w Polsce? Tak, jeśli w chwili darowizny środki pieniężne będą znajdować się na terytorium kraju, bowiem podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. W takiej sytuacji, jeśli nie przebywa Pan w Polsce w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. w chwili wykonania darowizny gdy nie ma aktu notarialnego, druk SD-Z2 złoży Pan (aczkolwiek są i inne opinie w tej sprawie) Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Warto pamiętać, że nabycie w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym razie takie nabycie nie podlega w Polsce opodatkowaniu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - dwa =

»Podobne materiały

Śmierć męża – czy żona zapłaci podatek od spadku?

Mój zmarły mąż nie sporządził testamentu. Mam niepełnoletnie dzieci (dwie córki i syna). Czy trzeba będzie zapłacić podatek od masy spadkowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »