.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna dla Polaka z irlandzkim obywatelstwem

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 03.07.2018

Czy mogę jako Polak z nabytym irlandzkim obywatelstwem i paszportem otrzymać darowiznę od rodziców w postaci nieruchomości lub gotówki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla Polaka z irlandzkim obywatelstwem

Fot. Fotolia

Nie ma przeszkód, aby otrzymał Pan od swoich rodziców darowiznę w formie gotówki bądź też nieruchomości. Jeśli chodzi o darowiznę pieniężną, to w zasadzie nie ma przepisów zabraniających jej dokonania nie tylko na rzecz Polaka zamieszkałego za granicą, ale nawet i cudzoziemca.

 

Problematyczne mogłoby być jedynie darowanie nieruchomości, ale wówczas, gdyby był Pan cudzoziemcem, a to dlatego, że pewne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości wynikają z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku.

 

Generalną regułą jest to, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, a cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Pan jednak posiada polskie obywatelstwo, więc i te ograniczenia nie mają do Pana zastosowania, gdyż ustawa ogranicza tylko i wyłącznie obrót nieruchomościami na rzecz osoby, która polskiego obywatelstwa nie ma. Natomiast Pan posiada obywatelstwo i polskie i irlandzkie, stąd może otrzymać nieruchomość w drodze darowizny.

 

Jeśli byłaby to nieruchomość rolna, to przy nabyciu nieruchomości rolnej przez cudzoziemca, ograniczenia byłyby dalej idące, bo należałoby przestrzegać dodatkowo przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.. poz. 1433) i późniejszych, które tę ustawę wkrótce będą zmieniać.

 

Ponieważ wspomniał Pan o irlandzkim obywatelstwie i paszporcie, to dodam tylko, iż pewne problemy będą w momencie podpisywania aktu notarialnego, ponieważ art. 85 ustawy o notariacie nakłada na notariusza obowiązek stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności. § 2 tego przepisu mówi, że „potwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej”. To będzie się dało zatem załatwić okazaniem irlandzkiego paszportu, na tej podstawie notariusz stwierdzi tożsamość i ów dokument wskaże w treści aktu notarialnego.

 

Przed podpisaniem aktu notarialnego będzie jednak trzeba jeszcze udowodnić notariuszowi, że Pan posiada obywatelstwo polskie,  co uprawnia Pana do nabycia nieruchomości bez ograniczeń dotyczących cudzoziemców. Notariusz będzie musiał mieć tu pewność – inaczej może odmówić sporządzenia aktu notarialnego. Dlatego warto skontaktować się z wybranym notariuszem i uzgodnić, jakiego dokumentu będzie od Pana żądał. Może tu wystarczyć okazanie polskiego dowodu lub paszportu, które utraciły ważność, albo po prostu Pana aktu urodzenia, bo z tego faktu wywodzi się Pana polskie obywatelstwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl