Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowanie samochodu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 05.02.2013

Jak sporządzić umowę darowizny samochodu dla byłego małżonka? Posiadam rozdzielność majątkową zawartą przed formalizacją związku.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa darowizny rzeczy ruchomej, tj. pojazdu samochodowego, nie wymaga dochowania żadnej szczególnej formy prawnej. Jednak dla celów rejestracji pojazdu na nowego właściciela konieczne będzie zawarcie tej umowy w zwykłej formie pisemnej i przedłożenie oryginału umowy w wydziale komunikacji urzędu miasta. Jeśli przedmiot darowizny wchodzi w skład Pani majątku osobistego, nie ma mowy o uzyskiwaniu zgody współmałżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego (art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 788 ze zm.). Gdyby samochód był objęty współwłasnością z innego tytułu niż małżeńska wspólność ustawowa, musi Pani uzyskać pisemną zgodę współwłaściciela na dokonanie darowizny, a więc na rozporządzenie rzeczą wspólną (art. 199 Kodeksu cywilnego), lub darowizny tej muszą dokonać współwłaściciele łącznie.

 

Jak stanowi przepis art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 K.c.). Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczenia obu stron (art. 890 § 2 K.c.). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 zdanie pierwsze K.c.).

 

Umowa darowizny pojazdu samochodowego powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, każdy egzemplarz powinien zostać podpisany własnoręcznie przez obie strony czynności prawnej, tj. obdarowanego i darczyńcę. Proszę dokładnie określić przedmiot darowizny (marka, model, rok produkcji, kolor nadwozia, pojemność silnika, numer nadwozia VIN), wskazać, jakie dokumenty zostają przekazane obdarowanemu wraz z pojazdem (przede wszystkim dowód rejestracyjny); proszę także określić w umowie, kiedy dokładnie pojazd został lub zostanie wydany byłemu mężowi (data dzienna), a więc kiedy przeniesione zostanie na niego posiadanie samoistne pojazdu.

 

Chciałabym poświęcić także kilka słów skutkom podatkowym planowanej umowy darowizny. W świetle prawa podatkowego byli małżonkowie, podobnie jak osoby pozostające w związku faktycznym (konkubinacie), są dla siebie osobami obcymi. Zgodnie z treścią przepisu art. 14 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) osoby obce zaliczane są do trzeciej grupy podatkowej.

 

Grupa podatkowa decyduje, jaka kwota jest kwotą wolną od podatku, w tym przypadku będzie to 4902 zł. Zatem wartość rynkowa pojazdu powyżej tej kwoty będzie stanowić podstawę opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstanie po stronie nabywcy, tj. obdarowanego byłego męża, z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Szczegółowe wyliczenie podatku od darowizny można przeprowadzić na podstawie tabeli zamieszczonej w treści przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do którego ewentualnie odsyłam. Były mąż powinien złożyć zeznanie podatkowe o nabytych rzeczach, na formularzu SD-3, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a następnie poczekać na doręczenie decyzji podatkowej ustalającej wysokość podatku od darowizny, którego trzeba będzie uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Natomiast w przypadku sprzedaży pojazdu transakcja ta podlegałaby podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej auta. Sprzedaż rzeczy ruchomych jest zwolniona z opodatkowania tylko wówczas, kiedy podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, ale zapewne umowa sprzedaży i tak będzie korzystniejsza podatkowo w tych okolicznościach niż darowizna. Dlatego proponuję rozważenie formy prawnej przeniesienia własności samochodu, jeśli oczywiście poziom obciążeń podatkowych ma dla Państwa znaczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 2 =

»Podobne materiały

Rozwiązanie stosunku pracy a brak decyzji o przyznaniu emerytury

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, bowiem przechodzi na emeryturę pomostową. Warunkiem przejścia na emeryturę jest rozwiązanie stosunku pracy. Pracodawca wyraził zgodę. Pracownik jednak nie ma jeszcze decyzji z ZUS-u o przyznaniu eme

 

Od kiedy liczyć urlop kierowcy?

Kierowca wraca w czwartek z wyjazdu, od piątek ma mieć urlop przez kolejne 10 dni. Od kiedy należy liczyć urlop kierowcy? Czy od piątku (włącznie), czy też od poniedziałku?

 

Darowizna działki dla żony

Otrzymałem w darowiźnie od matki dom z działką. W jaki sposób mogę uczynić moją żonę współwłaścicielem domu? Gdzie mam się zgłosić i ile to będzie kosztowało?

 

Rura wodociągowa na działce uniemożliwiająca budowę

Czy mogę starać się o przeniesienie lub usunięcie rury wodociągowej z mojej działki? Ileś lat temu wodociągi bez zgody mamy weszły na teren działki i pociągnęły rurę do posesji sąsiadów. Obecnie ja jestem właścicielem działki i praktycznie nie mam możliwości budowy domu, gdyż z jednej strony biegnie

 

Jak odrzucić spadek w imieniu dzieci?

Czeka mnie sprawa spadkowa po zmarłym szwagrze. Mieszkam na stale w UK. Jestem mamą trojki dzieci (cala trójka jest małoletnia). W UK wyszłam za mąż za Polaka, ale nie zarejestrowaliśmy małżeństwa w Polsce. Dzieci mają podwójne nazwisko, ja mam paszport na panieńskie nazwisko. Nie posiadam aktualneg

 

Anulowanie reszty kary za jazdę po alkoholu

Mam zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Dowiedziałem się, że po odbyciu połowy kary mogę się ubiegać o anulowanie reszty kary bądź o jej skrócenie. Czy to prawda?

 

Dzierżawa gruntów na okres 5 lat i podpisanie umowy

Jestem wydzierżawiającym grunty rolne. Umowa dzierżawy zakończyła się pod koniec 2011 r., grunty zostały w rękach dzierżawcy, nie określaliśmy ostatecznego terminu trwania dzierżawy. Obecnie znalazłem dzierżawcę, który chce zapłacić więcej. Zapowiedziałem to dotychczasowemu dzierżawcy i poprosiłem o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »