Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowanie mieszkania i grożenie cofnięciem darowizny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.11.2018

Babcia podarowała mi mieszkanie, a teraz grozi cofnięciem darowizny, bo tymczasowo przygarnęłam królika miniaturowego, co ją oburza.
Umowa została zawarta 5 lat temu. Ma w niej zagwarantowane korzystanie z mieszkania dożywotnio, nie mam obowiązku opieki nad nią itp. Czy może cofnąć darowiznę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Darowanie mieszkania i grożenie cofnięciem darowizny

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 898 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

 

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu”.

 

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 stycznia 1967 r., sygn. akt III CZP 32/66, zgodnie z którym „oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie (art. 64 kc oraz art. 1047 kpc). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy.  Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 kc) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich przypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę”.

 

Jak ponosi się w literaturze, przez rażącą niewdzięczność rozumie się przede wszystkim działania podjęte z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy (zarówno przeciwko życiu, zdrowiu i czci, jak i przeciwko mieniu) oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości). Konieczne jest zatem wystąpienie przez Panią z zamiarem nieprzyjaznym w stosunku do babci. Powszechnie przyjmuje się, że znamiona rażącej niewdzięczności nie są wyczerpane jeżeli obdarowany dopuściłby się wobec darczyńcy czynu nieumyślnego, który w jakimś stopniu wykracza poza zakres przyjętych zasad współżycia społecznego. Co istotne uważa się, że zwykłe konflikty rodzinne nie są rażącą niewdzięcznością.

 

Istotne jest bowiem, iż niewdzięczność musi mieć charakter rażący. Każda sprawa winna być rozpatrywana w sposób indywidualny, bowiem przymiot rażącej niewdzięczności winien być badany osobno dla każdego przypadku. „Rażący” jest bowiem zwrotem niedookreślonym, niezdefiniowanym i winien być oceniany dla każdej z osobna relacji darczyńcy z obdarowanym. Mając na uwadze Pani pytanie, wskazać należy, iż w mojej ocenie zachowanie Pani nie można potraktować jako rażącą niewdzięczność. Konieczne do skutecznego odwołania darowizny byłoby udowodnienie, że królik przez Panią przygarnięty rzeczywiście powoduje brud, nieprzyjemny zapach, że niejako sprowadziła go Pani na złość babci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus V =

»Podobne materiały

Umowa dożywocia alternatywą dla darowizny

Moi dziadkowie chcą przepisać na mnie mieszkanie. Ich spadkobiercami są moja mama i jej brat, którzy zgadzają się na to. Chciałbym się dowiedzieć, jak najlepiej przekazać tę nieruchomość, aby w przyszłości nikt ze spadkobierców nie mógł żądać ode mnie zwrotu nieruchomości lub jakiegokolwiek zadośćuc

Podważenie darowizny dla małoletniej córki

Zrobiłem akt darowizny na domu dla małoletniej córki. Jednak sąd podważył tę umowę ze względu na służebność dla moich rodziców (oraz ja sam zmieniłem zdanie). Czy córka po osiągnięciu 18 lat może się posłużyć tą umową i próbować ją wyegzekwować?

Rodzeństwo chce rozliczenia z darowizny – co im się należy?

Moje pytanie dotyczy rozliczeń z rodzeństwem z przepisanego na mnie mieszkania. Jest nas trzy córki; siostry zgodziły się, aby mama przepisała na mnie mieszkanie i tak też się stało: mieszkanie zostało przepisane w formie umowy darowizny wraz z ustanowieniem służebności na rzecz mamy. Minął jakiś cz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »