.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona w tzw. „strefie Schengen”

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 28.08.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych obywateli Unii Europejskiej na podstawie rozstrzygnięć Konwencji z Schengen.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem przetwarzania danych osobowych i unormowania tego zjawiska pojawił się nie tylko na gruncie krajowych porządków prawnych, ale również prawa europejskiego, np. w konwencji z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 

Konwencja poświęcona była znoszeniu kontroli granicznej między państwami Wspólnot Europejskich. Na jej podstawie w 1990 r. zostało zawarte porozumienie wykonawcze pomiędzy Francją, Włochami, Niemcami, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Hiszpanią i Portugalią powołujące do życia System Informacyjny Schengen (SIS), który służy wymianie informacji na temat osób przekraczających granice tych państw.

 

Od 21 grudnia 2007 r. Polska znajduje się w „strefie Schengen”, co umożliwia nam przekraczanie granic wewnętrznych Unii Europejskiej bez kontroli granicznej. Powstanie tej strefy służy realizacji zasady swobody przepływu osób, która to swoboda stanowi jedną z podstawowych zasad zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

 

Obecnie do tzw. „strefy Schengen” należą już 24 państwa (22 z Unii Europejskiej oraz dwa państwa stowarzyszone z SIS).

 

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz „strefy Schengen” dotyczy nie tylko obywateli państw, które podpisały Konwencję (tzw. sygnatariuszy), ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem. 

 

Do SIS wprowadzane są dane dotyczące osób, pojazdów i innych obiektów (np. skradzionych dokumentów, sfałszowanych banknotów). Informacje dotyczące danej osoby mogą zawierać co najwyżej następujące dane: imię i nazwisko, szczególne i widoczne cechy fizyczne, pierwszą literę drugiego imienia, datę i miejsce urodzenia, płeć, narodowość, informacje w sprawie możliwości posiadania broni lub „gwałtownego” charakteru, przyczynę sporządzenia raportu dotyczącego danej osoby, czynności, jakie powinny być podjęte w stosunku do danej osoby.

 

Dane osobowe utrzymywane są w SIS jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały wprowadzone, a po upływie trzech lat od wprowadzenia są one automatycznie usuwane z systemu, chyba że dany kraj wykaże celowość prolongaty tego terminu.

 

Konwencja reguluje także możliwość wymiany danych między krajami członkowskimi w odniesieniu do: udzielania azylu, międzynarodowej współpracy policji, wzajemnego udostępniania danych osobowych zebranych w związku z postępowaniem karnym.

 

Każda osoba może domagać się informacji, czy jej dane znajdują się w systemie SIS, dostępu do tych danych, a także sprostowania lub usunięcia danych nieprawdziwych lub wprowadzonych niezgodnie z zasadami konwencji, a nawet może wnieść powództwo do sądu lub odpowiedniego organu nadzorczego w sprawie sprostowania lub usunięcia informacji jej dotyczących oraz o odszkodowanie w związku z wprowadzonym do SIS raportem na jej temat.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl