Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dalszy tytuł wykonawczy

Autor: Janusz Wyląg • Opublikowane: 27.07.2009

Artykuł omawia aspekty prawne jakie towarzyszą wydaniu przez sąd dalszego tytułu wykonawczego oraz obowiązujące procedury.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że w obrocie prawnym istnieje tylko jeden tytuł wykonawczy, co oznacza, że wierzyciel jest w posiadaniu tylko jednego takiego dokumentu. Przepis art. 793 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje jednak możliwość wydania wierzycielowi kolejnych tytułów wykonawczych, oprócz pierwszego, jeżeli jest to konieczne do prowadzenia kilku odrębnych egzekucji:

 

  1. z kilku część składowych majątku tego samego dłużnika,
  2. przeciwko kilku osobom,
  3. na rzecz kilku osób.

 

Możliwość otrzymania przez wierzyciela kolejnego tytułu wykonawczego na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom wiąże się z wielością podmiotów wymienionych w tytule wykonawczym bądź po stronie wierzyciela, bądź też po stronie dłużnika. Przykładowo, jeśli w tytule wykonawczym występuje dwóch dłużników, z których jeden mieszka w Cieszynie, a drugi w Gdańsku, można złożyć tytuł wykonawczy u jednego komornika (na co zezwala ustawa o komornikach sądowych i egzekucji), a tenże może wszcząć i prowadzić egzekucję np. z ruchomości dłużników na terenie całego kraju, jednak prowadzenie takiej egzekucji wydaje się być znacznie mniej efektywne, niż gdyby prowadziło ją osobno dwóch komorników właściwych ze względu na miejsca zamieszkania dłużników.

 

Co do zasady, wydanie dalszych tytułów wykonawczych następuje na wniosek wierzyciela, a w sprawach, w których z urzędu (np. w sprawach alimentacyjnych) klauzulę wykonalności nadaje sąd, wydanie dalszych tytułów wykonawczych może nastąpić z urzędu.

 

Orzeczenie dotyczące wydania następnego tytułu wykonawczego zapada w formie postanowienia, na które, zgodnie z art. 795 § 2 K.p.c., przysługuje zażalenie.

 

Sąd, wydając dalszy tytuł wykonawczy, oznacza cel, dla którego został on wydany. Cel ten jest wiążący zarówno dla wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego. Ponadto sąd, wydając dalszy tytuł wykonawczy, zobowiązany jest nadać mu liczbę porządkową, np. „Tytuł wykonawczy nr 1 do egzekucji z wynagrodzenia za pracę”, „Tytuł wykonawczy nr 2 do egzekucji z nieruchomości”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki