.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dalsze losy pracownicy szpitala

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.06.2016

Od 4 lat pracuję w pewnym szpitalu. Jestem z zawodu pielęgniarką i taką pracę wykonuję od 30 lat. Niedługo kończy mi się 2. umowa na czas określony. Dyrektor nie przedłuży mi stosunku pracy. Powiedział, że za miesiąc mogę znów złożyć podanie i może mnie przyjmie na nową umowę na czas określony. Jakie będą moje dalsze losy? Nie mam pewności zatrudnienia, nie znam swoich praw. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 251 ustawy Kodeks pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

 

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

 

Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

 

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

 

Przepis ten dotyczy tylko umów o pracę zawartych na czas określony (z wyłączeniami przewidzianymi w § 3).

 

Przepis § 3 wyłącza stosowanie § 1 w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy określonych w art. 25 § 1 zdanie drugie Kodeksu pracy umów na zastępstwo. Wyłączenie to oznacza, że z punktu widzenia § 1 są one traktowane jako nieistniejące. Może być zawierana ich dowolna liczba oraz mogą być przedłużane, a mimo to nie nastąpi skutek w postaci przekształcenia się trzeciej z nich w umowę na czas nieokreślony. Dotyczy to także sytuacji, gdy są one zawierane w okresie miesięcznym przed, po lub między umowami na czas określony.

 

Przepisy Kodeksu pracy regulują tylko kwestię trzeciej bezpośrednio po poprzednich umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie regulują sytuacji, gdy pracodawca nie chce takiej umowy przedłużyć.

 

Zgodnie z przepisami umowa na czas określony kończy się, gdy upłynie termin, na jaki została zawarta. Wówczas pracodawca może, ale nie musi zawrzeć kolejnej umowę z pracownikiem.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie musi przedłużać Pani umowy, ani proponować kolejnej. Umowa zakończy się 30 czerwca i wówczas może Pani złożyć podanie o pracę, a jeśli pracodawca zgodzi się Panią zatrudnić po określonej przerwie, wówczas będzie znów dopuszczalna umowa na czas określony.

 

Jedynym wyjściem jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna – jeśli spełnia Pani warunki otrzyma, Pani zasiłek – a jednocześnie złożenie podania o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »