Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwyższenie czynszu w TBS z powodu niedostarczenia deklaracji o dochodach

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.11.2012

Zapomniałam dostarczyć do TBS w terminie deklarację o dochodach. Podwyższono mi czynsz w TBS o 50%! Nie dostałam żadnego wezwania, przypomnienia. Czy mogę jakoś naprawić mój błąd i starać się o obniżenie czynszu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek składania oświadczeń wynika z ustawy, a wpływa na wysokość czynszu w TBS. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

 

Zgodnie z art 30 pkt 4 i 5:

 

„4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

 

5. W razie:

 

1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2”.

 

„Art. 28. 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

 

1a.

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3”.

 

TBS nie ma obowiązku przypominać o oświadczeniu. Jest to analogiczne jak składanie oświadczeń, zeznań i deklaracji do urzędów, np. urzędu skarbowego. Obowiązek nie wynika z jakiegoś regulaminu, ale ogólnych przepisów prawa – i wpływa później na czynsz w TBS.

 

Z kolei wysokość czynszu w TBS wynika na pewno z regulaminu TBS, statutu lub warunków umowy najmu.

 

Należy jednak wystąpić do TBS z wnioskiem (załączając oświadczenie) o aneksie w zakresie czynszu. Tu proszę pamiętać – jest to sprawa uznaniowa. Towarzystwo nie musi zmienić stawki czynszu w TBS na niższy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 7 =

»Podobne materiały

Niepłacenie czynszu a spłata długu przez osoby zameldowane w lokalu

Niedawno wyszłam za mąż. Mąż jest jeszcze zameldowany w swoim domu rodzinnym (łącznie z ojcem, który jest głównym najemcą mieszkania, i ciężarną siostrą). Niedawno przyszło z sądu pismo informujące o rozprawie o eksmisję ich rodziny z powodu niepłacenia czynszu przez wiele lat (dług wynosi

 

Zaległości w czynszu TBS - jak nie stracić lokalu?

Pod koniec ubiegłego roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego przesłało mi ostateczne wezwanie do zaległej zapłaty za czynsz. Kwota jest spora i sprawa została skierowana do sądu. Z wezwania sądowego dowiedziałam się, że będę stroną w sprawie o wydanie lokalu. Nie chcę dopuścić do rozprawy w sądzie,

 

Zbycie praw do mieszkania TBS

Jaka jest obecnie możliwość zbycia praw do mieszkania TBS w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz zapisów umowy partycypacji dotyczącej mojego mieszkania. Mieszkanie z zasobów TBS, które użytkuję, nabyłem drogą cesji partycypacji w 2010 roku, obecnie chcę je zbyć, jednak z tego, co mi wiad

 

Cesja partycypacji na głównego najemcę

Jestem głównym najemcą mieszkania wskazanym przez partycypanta w umowie zawartej w 2006 r. Według TBS-u wówczas partycypantem mogła być jedynie osoba trzecia. Kwotę partycypacji i kaucję wpłaciłem ja (mam na to dowody). Teraz chciałbym, by partycypant dokonał cesji na mnie. Okazało si

 

Czy TBS może podwyższyć wysokość czynszu?

Jestem głównym najemcą mieszkania w TBS. Moja narzeczona ma mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości. W sierpniu bierzemy ślub. Czy po naszym ślubie TBS może podwyższyć wysokość czynszu albo wypowiedzieć umowę najmu? Czy podpisanie intercyzy będzie dla nas dobrym zabezpieczeniem? Czy jeśli m

 

Wynajem lokalu z TBS a własne mieszkanie

Córka jest właścicielką kawalerki (spłaca kredyt zaciągnięty na jej zakup). Chciałaby również wynająć większy lokal z TBS. Czy może sprzedać lub przekazać darowizną mieszkanie nam (rodzicom), choć mamy lokatorskie spółdzielcze prawo do swojego mieszkania? Chcielibyśmy zobowiązać się do spłaty kredyt

 

Śmierć najemcy mieszkania w TBS

Zmarł mój tata, który był najemcą mieszkania w TBS. Tata został zwolniony przez miasto z wkładu partycypacyjnego – wpłacił tylko wymaganą kaucję. Ja mam mieszkanie w innej miejscowości, tam też jestem zameldowany. W miejscowości, w której mieszkał tata, nie posiadam żadnego lokalu. Czy po śmie

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy od odstąpienia partycypacji?

Od 10 lat jestem najemcą lokalu TBS; moim partycypantem jest mama – ona wpłaciła partycypację w kwocie 45 tys. złotych. Obecnie zdecydowaliśmy, że mama odstąpi partycypację (za zgodą TBS) za kwotę 90 tys. złotych. Stąd moje pytanie: Jak partycypant powinien rozliczyć podatek dochodowy od odstą

 

Zakup mieszkania przez najemcę lokalu TBS

Chciałbym kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny (pod wynajem). Jestem też najemcą lokalu TBS, więc nie mogę mieć tytułu prawnego do innego mieszkania w gminie. Czy mogę kupić taką nieruchomość na własność, ale nie posiadając do niej tytułu prawnego? Może kupić mieszkanie np. na rzecz mamy i spisać u

 

Jak sformułować umowę cesji TBS?

Jestem partycypantką w TBS. Od początku zamieszkiwałam jako lokator w TBS wraz najemcą, legalnie. W tej chwili chcieliśmy odwrócić role – on stałby się partycypantem i wypowiedział umowę najmu, wskazując mnie jako najemcę. Ze strony TBS usłyszeliśmy, że jest to możliwe na drodze cesji. Pytanie

 

Zakup mieszkania TBS i późniejszy wykup na własność

Mieszkam w chwili obecnej w za granicą. Wraz z rodziną planujemy powrót do Polski za rok. Znalazłam ogłoszenie z idealnym dla nas mieszkaniem. Okazało się, że to mieszkanie TBS, ale pośrednik zapewnia, że będzie można je wykupić później na własność. Jak wygląda zakup takiego mieszkania i w dalszej k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »