.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy za stary spadek trzeba zapłacić podatek?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 30.01.2015

Syn wyrokiem sądu uprawomocnionym w styczniu 2009 r. nabył w spadku po zmarłym w 2003 r. ojcu połowę wkładu budowlanego mieszkania lokatorskiego. Niestety, nie zgłosił tego spadku w urzędzie skarbowym. Czy podatek od tak starego spadku uległ już przedawnieniu? Jeśli nie, jaką trzeba będzie zapłacić karę do urzędu skarbowego? Czy kara wraz z odsetkami będzie naliczana od daty zgonu, czy od tego wyroku? Ja nie dziedziczyłam, bo byliśmy po rozwodzie. Syn był pełnoletni w chwili śmierci ojca. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek podatkowy, który ciążył na Pani synu z tytułu spadku, uległ już przedawnieniu.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spadku i darowiznach obowiązek podatkowy z tytułu spadku powstaje z chwilą przyjęcia spadku, niemniej jednak, jak wskazuje art. 6 ust. 4 tej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Postanowienie w sprawie nabycia spadku uprawomocniło się w styczniu 2009 r., a więc obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku również powstał w styczniu 2009 r.

 

W ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia syn powinien był złożyć deklarację do urzędu skarbowego, na podstawie której organ wydaje decyzję ustalającą wysokość zobowiązania.

 

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Rozdział 8 Przedawnienie

 

Art. 68 § 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Ponieważ zobowiązanie podatkowe z tytułu spadku powstało w styczniu 2009 r., do końca grudnia 2014 r. organ podatkowy mógł doręczyć decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe.

 

Na poparcie powyższego przytoczę fragment artykuł Edyty Wereszczyńskiej z dziennika „Gazeta Prawna” z 11 czerwca 2007 r.:

 

„– Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, spadkobiercy powinni złożyć zeznanie o nabyciu majątku w drodze spadku w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego – mówi Paweł Sylwestrzak, ekspert podatkowy z Kancelarii Salans.

– Wówczas urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od spadków i darowizn, przy czym trzeba pamiętać, że spadek będzie opodatkowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przyjęcia spadku – mówi Karolina Matoga, prawnik w Kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy.

– Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według ich stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego – wyjaśnia nasza rozmówczyni”.

 

Termin przedawnienia

 

Dopiero z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku powstanie zobowiązanie podatkowe w tym zakresie. Jednak – jak zauważa Przemysław Polkowski – zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn nie powstaje, jeśli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dlatego jeśli teraz złożymy odpowiednią deklarację, to nie będziemy musieli zapłacić podatku dopiero wtedy, jeśli urząd skarbowy w podanym terminie nie doręczy nam decyzji ustalającej jego wysokość.

– Podobnie będzie, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji podatkowej i nie wpłacił podatku. Zobowiązanie podatkowe przedawni się, jeśli organy podatkowe nie doręczyły decyzji ustalającej wysokość zaległego podatku w terminie pięciu lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy – wyjaśnia Paweł Sylwestrzak.

Zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn ulega więc zasadniczo przedawnieniu w terminie pięciu lat od końca roku, w którym spadkobierca przyjął spadek. Jak podkreśla ekspert, dopiero jeżeli w tym terminie organy podatkowe nie doręczyły spadkobiercy decyzji określającej wysokość podatku, zaległy podatek nie może już być dochodzony”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton