Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnota mieszkaniowa może zabezpieczyć wierzytelność, ustanawiając hipotekę przymusową?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.06.2016

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała nakaz zapłaty, który opatrzony został w klauzulę wykonalności i stał się tytułem egzekucyjnym. Dysponując wymienionym tytułem, wspólnota złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podając listę sposobów – „wszystkie”. Pytanie: czy po złożeniu takiego wniosku do komornika WM może zabezpieczyć swoją wierzytelność (wynikającą z nakazu zapłaty), wpisując ją do ksiąg wieczystych dłużników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zwanej dalej „ustawą”.

 

W mojej ocenie istnieje możliwość ustanowienia hipoteki przymusowej. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

 

Odpowiadając na zapytanie, wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt II CSK 17/13, zgodnie z którym „hipoteka przymusowa jest środkiem zabezpieczenia wierzytelności, a postępowanie o jej ustanowienie jest postępowaniem rozpoznawczym, nie mającym takich odniesień do postępowania egzekucyjnego, które pozwalałyby na traktowanie tego postępowania »jak postępowania egzekucyjnego«”; „Hipoteka przymusowa nie jest rodzajem ani sposobem egzekucji, lecz środkiem zabezpieczenia wierzytelności, ułatwiającym jej wyegzekwowanie”; „ustanowienie hipoteki przymusowej nie jest środkiem egzekucyjnym lub sposobem egzekucji.”

 

Pragnę wskazać, iż wpis hipoteki przymusowej odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności przepisów regulujących postępowanie wieczystoksięgowe. Ustanowienie hipoteki nie może być zatem traktowane jako część postępowania egzekucyjnego. Istotą hipoteki przymusowej jest bowiem ułatwienie egzekucji.

 

Nie widzę zatem przeszkód w ustanowieniu hipoteki przymusowej także w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 6 =

»Podobne materiały

Odwołanie głosu oddanego na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Z mojej inicjatywy zostało zwołane zebranie w sprawie odwołania zarządcy. Za tym projektem głosowało 35%, przeciw – 10%. Aby podjąć uchwałę, należało więc przeprowadzić głosowanie uzupełniające z indywidualnym zbieraniem głosów. Niedługo potem zarządca poin

 

Brama wjazdowa i dodatkowa opłata za wjazd na osiedle

Czy zarząd wspólnoty może wprowadzić dodatkową opłatę za przejazd przez bramę wjazdową na parking osiedlowy bez uchwały właścicieli? Dostałam tylko do podpisania oświadczenia, że odbieram pilot i zobowiązuję się do wnoszenia opłaty: 40 zł miesięcznie. 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »