Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa spadkowa a umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.03.2016

Czy w trakcie sprawy spadkowej można zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości? Synowie zrzekli się swoich udziałów w mieszkaniu na rzecz matki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Mając na uwadze powyższe, iż jak mniemam, nie nastąpiło Pani ani żadnego uprawnionego wydziedziczenie, udział w majątku spadkowym nabyli Państwo z chwilą śmierci spadkodawcy. Skutkiem powyższego jest powstanie współwłasności w majątku spadkowym. Mamy do czynienia ze współwłasnością w częściach ułamkowych. Stanowisko takie potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1036/08, w którego tezie wskazał, iż „wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę”.

 

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na zapis art. 206 K.c., zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 

Jednocześnie pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu pogląd wyrażony został przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 listopada 1992 r., sygn. akt III CZP 147/92, w którego tezie wskazano, iż „współwłaścicielowi nie sprawującemu zarządu rzeczą wspólną służy powództwo o złożenie rachunku z zarządu”.

 

W mojej ocenie, jako że, jak mniemam, nie ma sporu co do składu osób wchodzących w krąg spadkobierców ani też nie występują rozbieżności co do wielkości udziałów, powołując się na stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1036/08, możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 4 =

»Podobne materiały

Sprzedaż nieruchomości a dwóch właścicieli

Jestem właścicielem 1/3 nieruchomości (działka i dom). Czy osoba, która posiada pozostałe 2/3 nieruchomości, może sprzedać swoją część? Czy może to zrobić bez mojej zgody i akceptacji ceny?

 

Umowa użyczenia pozwalająca na wynajem mieszkania

Ja i żona mamy rozdzielność majątkową. Żona jest właścicielką kilku mieszkań, które wynajmuje w ramach prowadzonej działalności. Ja także mam jedno mieszkanie i chciałbym, by żona je wynajmowała przez swoją firmę. Czy jest możliwa w tej materii umowa np. użyczenia między mną a żoną?

 

Ustanie stosunku najmu a rzeczy najemcy pozostawione w lokalu

Podatnik podnajmował biuro, którego jest najemcą głównym, pewnemu przedsiębiorcy. Umowa między podatnikiem a przedsiębiorcą była spisywana na trzy miesiące. Po wygaśnięciu ostatniej umowy podatnik nie przedłużył jej, o czym zawiadomił przedsiębiorcę e-mailem, wyznaczając termin opróżnienia biur

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »