Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy US upomni się o swoje należności?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.07.2016

Moje pytanie dotyczy przedawnienia zaległości skarbowych z tytułu VAT i ZUS. Przed rokiem 2005 prowadziłem kilkanaście lat działalność gospodarczą. Po roku 2002, w związku z zaległościami z tytułu podatku VAT i składek ZUS, urząd skarbowy przeprowadził dochodzenie, wyznaczył kwoty i kary, które powinienem zapłacić, i wyznaczył komornika do ściągania należności. Trochę płaciłem, ale nie tyle, ile zalecił urząd. Od ok. 2005 roku przestałem płacić, wyjechałem za granicę, gdzie pracuję i mieszkam do dzisiaj. Zbliża się moja emerytura, chciałbym kupić w Polsce nieruchomość i wrócić tu na stałe. Obawiam się jednak, że urząd skarbowy upomni się o swoje należności i zajmie moją posiadłość. Kiedy na 100% ulegną przedawnieniu wszystkie moje zaległości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie przedstawionego opisu nie sposób, po prostu nie jest to możliwe, ustalić, kiedy dokładnie w 100% dojdzie do przedawnienia należności. Nie znając działań, jakie podjął np. komornik, próbując ściągnąć należności, nie uda się ustalić, kiedy doszło lub kiedy dojdzie do przedawnienia. W teorii te ustawowe 5 lub 10 lat (o czym jeszcze napiszę dalej) mogą bowiem znacznie się przeciągnąć, gdyż niektóre działania mogą przerwać bieg tych terminów (i będą biegły ona od nowa) lub zawiesić bieg tych terminów (nawet na lata) i będą one, po odwieszeniu, biegły dalej. Co więcej, znaczenie może mieć, kiedy i jakie działania zostały podjęte, bowiem stan prawny na przestrzeni ostatnich kilku lat, w przedmiotowym zakresie, zmieniał się kilkakrotnie.

 

Zasadą jest, że na mocy art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku „starych” składek ZUS sprawa jest bardziej skomplikowana, Odnośnie należności tzw. ZUS, zauważyć należy, iż obecnie należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia wymagalności, wcześniej było to 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (z pewnymi wyjątkami), a do 1 stycznia 2003 roku obowiązywał przepis, który stanowił, iż należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, a jedynie w przypadku przerwania biegu przedawnienia, termin przedawnienia wynosi 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Sądy uznawały, że należności z ww. tytułu powstałe przed 1 stycznia 2003 roku przedawniają się po 10 latach. Analogicznie orzekł m.in. Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 12 listopada 2007 r. (sygn. akt I UK 147/2007, LexPolonica nr 1876127, Rzeczpospolita 2008/80 str. F12), w którym przeczytać możemy, iż „nieprzedawnione w 2002 r. należności składkowe przedawniają się dopiero z upływem dziesięciu lat.” Jednak, jak już wskazałem, nie sposób bez szerszej wiedzy o działaniach np. komornika czy też ewentualnie kwestii postępowania karnoskarbowego, ustalić, kiedy należności się przedawniły lub kiedy się przedawnią bowiem nie można ustalić, czy i ewentualnie jakie zdarzenia przerywające bądź zawieszające bieg przedawnienia miały miejsce.

 

Kluczowe znaczenie mają tu art. 24 ust. 5a–6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 70 § 4 i § 6 ww. Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami bieg terminu przedawnienia zawieszało np. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania (obecnie wymagane jest zawiadomienie o tym podatnika, ale w przeszłości tak nie było i zawieszenie powodowało wszczęcie postępowania nawet pod nieobecność i bez wiedzy podatnika).

 

Ponadto zaznaczyć należy, że w niektórych sytuacjach do przedawnienia nigdy nie dojdzie, niezależnie od upływu lat (a nawet dekad), bowiem nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe (ale i należności z tytułu składek) zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Jeśli nie ma Pan informacji o tym, jak rzeczywiście sprawa wyglądała i jakie organy podejmowały kroki, to jedynym wyjściem w praktyce może okazać się wystąpienie o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu przez US i ZUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus trzy =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wystawianie „pustych” faktur

W maju wystawiłam na polecenie szefa faktury firmie, z którą współpracujemy. Były to faktury „puste”, ponieważ towar został dostarczony dopiero w sierpniu. Kto w razie kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sytuacji?

 

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »