Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa spółki komandytowej musi być zawarta przed notariuszem?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 29.07.2014

Kodeks spółek handlowych ustanawia wymóg zawarcia umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego. Tejże formy wymagają również wszelkie zmiany w treści umowy spółki. Niedochowanie formy aktu notarialnego skutkuje bezwzględną nieważnością umowy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka komandytowa to handlowa spółka osobowa uregulowana w tytule II dziale III Kodeksu spółek handlowych1, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

 

Spółka komandytowa podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co poprzedzać powinno zawarcie umowy spółki komandytowej, która powinna zawierać co najmniej:

 

  1. firmę i siedzibę spółki;
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

 

Kodeks spółek handlowych w art. 106 ustanawia wymóg zawarcia umowy spółki komandytowej w formie kwalifikowanej – formie aktu notarialnego. Niedochowanie tej formy skutkuje bezwzględną nieważnością umowy. Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego2 w związku z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, formy aktu notarialnego wymagają również wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy spółki komandytowej.

 

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo o notariacie3, należy zaznaczyć, że zawarcie umowy spółki komandytowej, jako że następuje w formie aktu notarialnego, wymaga obecności wszystkich stron składających oświadczenia woli o zawarciu umowy w jednym miejscu i czasie. Podpisy na akcie notarialnym muszą być bowiem złożone w obecności notariusza, który przed dokonaniem czynności notarialnej ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a sam akt notarialny musi być przyjęty i odczytany w obecności wszystkich wspólników. Możliwe jest również zawarcie umowy przez pełnomocników, jednak w takim przypadku powinni oni posiadać pełnomocnictwa sporządzone również w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

3 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164)


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki