Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy uiściłem opłatę skarbową w niewłaściwym urzędzie?

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 13.08.2009

Dokonałem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego doradcy podatkowemu dla prowadzonej przed sądem administracyjnym sprawy podatkowej. Obecnie urząd miasta st. Warszawy przysłał mi wezwanie do uiszczenia tej opłaty, twierdząc, że została ona opłacona na rzecz niewłaściwego organu podatkowego. Nadmienię, że opłaty dokonałem w urzędzie miasta właściwym dla siedziby mojego przedsiębiorstwa – w Siedlcach, zaś sprawa się toczyła przed WSA w Warszawie. Czy organ słusznie sądzi, że dokonałem opłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, a jeśli tak, czy mogę odzyskać dokonaną opłatę skarbową z urzędu miasta w Siedlcach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy uiściłem opłatę skarbową w niewłaściwym urzędzie?

Gdzie należy dokonać opłaty od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa?

Organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej, stosownie do art. 12 ustawy o opłacie skarbowej, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem właściwym miejscowo do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Jeżeli więc złożył Pan dokument – w tym wypadku pełnomocnictwo – w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w takim razie powinien był Pan dokonać opłaty skarbowej na właściwe konto urzędu m. st. Warszawy.

 

W tej sytuacji wojewódzki sąd administracyjny, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, przekazał organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Natomiast jeżeli chodzi o zwrot opłaty skarbowej, to w myśl ustawy opłata skarbowa może zostać zwrócona jedynie w dwóch przypadkach wymienionych w art. 9 ust. 1 ustawy, tj.:

 

  1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
  2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

 

Niestety jak widać, nie będzie Panu przysługiwał zwrot opłaty skarbowej, ponieważ od opłaty za pełnomocnictwo taki zwrot generalnie nie przysługuje. Nie mniej jednak sądzę, że warto w drodze rozmowy telefonicznej sprawdzić, jakie są szanse na przeksięgowanie tej opłaty na konto właściwego organu podatkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki