Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy to praca na czarno?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.12.2012

Mam uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych. Niedawno zrobiłem taką dla znajomej. Nie mam firmy, ona też nie. Teraz żąda rachunku i grozi donosem do urzędu, że trudnię się pracą „na czarno”. Czy ma do tego prawo?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Nie mamy tu do czynienia z pracą „na czarno”. W ogóle nie ma tu jakiegokolwiek naruszenia podatkowego czy bezprawnego działania, o ile opodatkował Pan zarobioną kwotę.

 

Inaczej rozlicza się umowę o dzieło zawartą między prowadzącymi działalność gospodarczą, inaczej umowę o dzieło zawartą przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności z prowadzącymi działalność gospodarczą podmiotami, a jeszcze inaczej umowę o dzieło między nieprowadzącymi działalność gospodarczą osobami fizycznymi. Jak zrozumiałem z Pana opisu, z tą ostatnią sytuacją mamy tutaj do czynienia.

 

Prawo pozwala na zawieranie umów o dzieło między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i nie jest to praca „na czarno”. Kwestię tę reguluje Kodeks cywilny, a prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. Dodam, że umowa taka nie musi mieć formy pisemnej – ustna jest również ważna i wiążąca.

 

Jak słusznie wskazuje R. Kowalski:

 

„Skoro wykonawca dzieła nie jest przedsiębiorcą, to przychód, jaki uzyska na podstawie umowy o dzieło nie jest umiejscowiony w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza.

 

Z kolei fakt, że statusu przedsiębiorcy nie posiada zlecający wykonanie dzieła, decyduje o tym, że nie może tutaj mieć zastosowania art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., i przychód nie może być umiejscowiony w źródle działalność wykonywana osobiście. Zgodnie bowiem z tym przepisem przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zaliczane są do źródła działalność wykonywana osobiście jedynie wówczas, gdy są uzyskiwane wyłącznie od:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

    – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 tego samego artykułu (czyli kontrakty menedżerskie i umowy do nich podobne).

 

Skoro przychód osiągany w takiej sytuacji przez wykonawcę dzieła nie jest umiejscowiony w żadnym ze wskazanych powyżej źródeł, to pozostaje go zaliczyć do źródła »inne przychody«. (…)

 

Zatem podatek od dochodu uzyskanego przez wykonawcę dzieła musi obliczyć i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego sam zainteresowany, który opodatkowuje dochód po zakończeniu roku”.

 

W piśmie z dnia 22 lipca 2005 r. Ministerstwo Finansów – Departament Podatków Bezpośrednich (sygnatura: PB5/KD-033-72-1101/05) przeczytać możemy:

 

„Kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło regulują przepisy kodeksu cywilnego. Przy czym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów.

 

Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej «ustawą», należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 13 pkt 8 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

    – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

 

A zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

 

Natomiast przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

 

W konsekwencji na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, w rozumieniu przepisów ustawy. Obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy. Dopiero w zeznaniu podatkowym zleceniobiorca jest zobligowany wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy”.

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest Pan obowiązany do wpłacenia z wyżej wymienionego tytułu, w ciągu roku podatkowego, zaliczki na podatek dochodowy.

 

Reasumując, podatek od dochodu uzyskanego przez Pana musi obliczyć i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego Pan – dochód opodatkowany zostanie po zakończeniu roku (potocznie: w zeznaniu rocznym).

 

Odnośnie rachunku, zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa „jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi”. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie mają zatem takiego obowiązku, a ich zlecenie i tak nie jest pracą „na czarno”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zamrożenie środków przez urząd skarbowy - konto w Szwajcarii

Niedawno otrzymałam pismo z urzędu skarbowego wzywające mnie do stawiennictwa w urzędzie w celu sporządzenia oświadczenia o stanie majątkowym. Na piśmie widnieje adnotacja, że urząd zamraża wszystkie środki na moich kontach oraz nieruchomości, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. Czy urząd zamroził również środki, które mam na koncie w Szwajcarii, czy nie ma takiej możliwości i może uczynić to tylko w stosunku do środków, które mam w Polsce lub na terenie Unii? Kiedy nastąpi „odmrożenie” tych pieniędzy, tzn. ile może trwać takie postępowanie (domniemam, że kontrolne)?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »