Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym nabycia działki po rodzicach

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.10.2009

Po toczącej się wiele lat sprawie spadkowej mój tata w tym roku nabył prawa do działki po swoich rodzicach (babcia zmarła 1985, a dziadek w 1991 r.). Czy tata musi zgłosić w urzędzie skarbowym ten fakt, aby zostać zwolnionym z podatku od spadku? Czy, jeśli przegapił termin zgłoszenia, będzie musiał odprowadzić 19% podatek? Tata chce przekazać mi tę działkę w drodze darowizny, a ja chciałabym ją sprzedać. A może lepiej byłoby, aby to tata tę działkę sprzedał i przekazał mi aktem darowizny pieniądze? Co byłoby korzystniejsze z punktu widzenia zobowiązań podatkowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Biorąc pod uwagę fakt, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) datę nabycia spadku będą stanowiły daty śmierci spadkodawców tj. 1985 oraz 1991 rok i nawet jeżeli postanowienie uprawomocni się w 2009 r. nie będzie możliwości skorzystania z generalnego zwolnienia od podatku od spadków, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Analogiczne stanowisko znajdziemy w interpretacji Ministra Finansów z dnia 24 marca 2009 roku (sygn. IPPB2/436-481/08-5/MZ), gdzie przeczytać możemy, iż: „ Nabycie w drodze dziedziczenia po mężu zmarłym 29 sierpnia 2006 r. opodatkowane będzie według zasad określonych ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przed zmianami dokonanymi ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem nie będzie objęte zwolnieniem.”

 

Wartość spadku zostanie obliczona przez organ podatkowy według stanu z 1983 i 1990 r., ale według wartości z 2009 r. Podatek od spadków i darowizn może wynieść maksymalnie do 19%.

 

Co do drugiej części pytania, zakładając, iż nabycie następuje z momentem śmierci, a zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. (69) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

 

W Państwa przypadku minęło ponad 5 lat od momentu, w którym nastąpiło nabycie, co pozwala twierdzić, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości w ogóle nie powstanie.

 

Zatem Pani tata może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku i również bez podatku darować Pani sumę uzyskaną ze sprzedaży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »