Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd odwoławczy w sprawie o wykroczenie może orzec wyższą karę?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.10.2016

Zostałem uznany wyrokiem nakazowym za winnego zakłócania ciszy nocnej i używania niecenzuralnych słów. Sąd skazał mnie na karę grzywny w wysokości 500 zł i obciążył kosztami postępowania. Wyrok nakazowy został przeze mnie zaskarżony, co – ku mojemu zaskoczeniu – skutkowało skazaniem mnie na 5 dni aresztu. Dodatkowo zostałem obciążony kosztami. Myślę o apelacji, ale chciałbym wiedzieć, czy odwołanie może spowodować podwyższenie kary. Dodam tylko, że nigdy nie byłem karany i wolałbym uniknąć tych 5 dni aresztu. Czy można tę karę zamienić na grzywnę, prace społeczne lub coś innego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.), Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (K.p.s.w.) oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasadnym jest zatem złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. W wypadku gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia. Tak czy inaczej proszę niezwłocznie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku.

 

Istotna dla Pana jest treść przepisu art. 434 § 1 K.p.k., zgodnie z którym sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy. Sąd odwoławczy może orzec tylko w granicach zaskarżenia i tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym, chyba że ustawa nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

 

Przepis ten, choć znajduje się w Kodeksu postępowania karnego, ma zastosowanie do postępowań w sprawach o wykroczenia stosownie do treści art. 109 § 2 K.p.s.w. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio także przepisy art. 425 § 3 i 4, art. 426, 427, 429-438, 440-443, 447, 449, 453, 454 § 1, art. 455, 456, 462, 463 § 1, art. 465 § 1 i 2, art. 466 i 467 Kodeksu postępowania karnego.”

 

Zaskarżając wyrok, ma Pan możliwość zmniejszenia orzeczonej kary. Przyznam szczerze, że nie rozumiem tak drastycznego wzrostu rodzaju kary. Skorzystał Pan tylko ze swojego prawa, jakim było zaskarżenie wyroku nakazowego. Skoro sąd w wyroku nakazowym uznał Pana winnym i skazał na karę grzywny 500 zł, mógł karę grzywny zwiększyć, ale dziwi mnie zmiana rodzaju kary i to na areszt. Osobiście uważam, że wyrok winien być zaskarżony.

 

Jeżeli wyrok zaskarży tylko Pan, a nie policja, może Pan co najwyżej uzyskać karę jak dotychczas, ale zawsze może Pan uzyskać wyrok mniejszy. Areszt nie może być zamieniony na grzywnę lub inną karę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dwa =

»Podobne materiały

Czas na wystawienie mandatu

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało przewidziane p

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiąze

Jak nie dać oszukać się firmie windykacyjnej?

Wczoraj dostałam listem poleconym nakaz zapłaty mandatu sprzed 9 lat. Wysłała to jakaś firma windykacyjna z Wrocławia. Niemożliwe, żebym była we Wrocławiu samochodem 9 lat temu, nie pamiętam też żadnych mandatów! Wyczytałam, że podobno takie firmy oszukują ludzi, a nawet współpracują z sądami. Co te
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »