.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd może podwyższyć alimenty płacone przez ZUS?

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 19.04.2012

Ojciec mojego dziecka jest niewypłacalny, więc zasądzone alimenty (w kwocie 300 zł) płaci ZUS. Moja córka ma już skończone 18 lat i chce kontynuować naukę. Ojciec dziecka ma długi – przyznano mu komornika. Czy możemy złożyć pozew o podwyższenie alimentów? Czy jest szansa, że sąd podwyższy alimenty płacone przez ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

Jednocześnie jak podaje art. 138 K.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

 

Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak również do jego wygaśnięcia. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 K.r.o., należy wziąć pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

 

Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

 

W opisanej przez Panią sytuacji możliwe jest złożenie do sądu rejonowego pozwu o podwyższenie alimentów. Pozew taki powinien zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do pobierania alimentów.

 

Proszę uzasadnić w pozwie, że potrzeby córki – w związku z chęcią kontynuowania przez nią nauki – wzrosły, a tym samym koszty utrzymania stały się wyższe.

 

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy, ojciec dziecka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. To, czy sąd podwyższy alimenty, będzie wynikało z całokształtu okoliczności sprawy przedstawionych na rozprawie. Z pewnością sąd weźmie pod uwagę sytuację finansową ojca Pani córki. Zgodnie z ogólną dyspozycją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. Kwestię kluczową w Pani sytuacji odegra właśnie konfrontacja pomiędzy sytuacją osobistą i finansową ojca dziecka, a dobrem tegoż dziecka. Tym samym nie sposób z góry przewidzieć rozstrzygnięcia sądu.

 

Zasadą jest, że dziecko pełnoletnie jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, a co się z tym wiąże, może żądać podwyższenia alimentów. Jednocześnie należy wskazać, iż pełnoletnie dziecko może samodzielnie złożyć pozew o podwyższenie alimentów, gdyż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl