Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rozwiązanie najmu mieszkania w imieniu osoby niepełnoletniej jest skuteczne?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.03.2016

Zmarła główna najemczyni mieszkania, w stosunek najmu wstąpiła jej niepełnoletnia (15-letnia) córka. Zamieszkiwały obie z matką, bo rodzice byli rozwiedzeni. Ojciec dziewczyny jako opiekun prawny w jej imieniu wypowiedział najem tego mieszkania. Czy mógł to zrobić? Córka z ojcem mają bardzo złe relacje. Kiedy lokal zostanie przejęty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego nie wynika, czy mieszkanie miało charakter mieszkania komunalnego, domyślam się, że tak. Z chwilą śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują określone w przepisach Kodeksu cywilnego osoby, jeżeli stale z najemcą zamieszkiwały. Zgodnie bowiem z treścią art. 691 § 1 K.c.: W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

Córka wstąpiła w stosunek najmu, a ojciec złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Już wstępna analiza wskazuje, iż takie działania ojca nie mogą zasługiwać na ochronę prawną. Działania przedstawiciela ustawowego dotyczące sfery życia i interesów małoletniego nie mogą pozostawać w sprzeczności z tymi interesami, a kontrolę nad działaniami rodzica (opiekuna) sprawuje sąd rodzinny. Ojciec jako opiekun prawny sprawuje zwykły zarząd majątkiem i bez zgody sądu nie może podejmować czynności przekraczających ten zarząd. Granice zarządu wyznaczają uregulowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.):

 

„Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.”

 

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania stanowiącego centrum życia małoletniego stanowi bez wątpienia czynność przekraczającą zwykły zarząd i wymaga zgody sądu opiekuńczego. Na uwagę zasługuje uchwała całej Izby Cywilnej SN z 24 czerwca 1961 r. 1 CO 16/61 (LexPolonica nr 315901, OSNCP 1963, nr 9, poz. 187), w której stwierdzono, że: „1. Czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej (sądu opiekuńczego) wymaganego przez przepisy art. 58 § 1 i 85 k.r. (art. 101 § 3 i art. 156 k.r.o.), jest nieważna [art. 41. p.o.p.c. (art. 58 k.c.)] i nie może być konwalidowana”.

 

Ze stanu faktycznego nie wynika, czy mieszkanie miało charakter mieszkania komunalnego, domyślam się, że tak. Z chwilą śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują określone w przepisach Kodeksu cywilnego osoby, jeżeli stale z najemcą zamieszkiwały. Zgodnie bowiem z treścią art. 691 § 1 K.c.: W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

 

Córka wstąpiła w stosunek najmu, a ojciec złożył oświadczenie o wypowiedzeniu. Już wstępna analiza wskazuje, iż takie działania ojca nie mogą zasługiwać na ochronę prawną. Działania przedstawiciela ustawowego dotyczące sfery życia i interesów małoletniego nie mogą pozostawać w sprzeczności z tymi interesami, a kontrolę nad działaniami rodzica (opiekuna) sprawuje sąd rodzinny. Ojciec jako opiekun prawny sprawuje zwykły zarząd majątkiem i bez zgody sądu nie może podejmować czynności przekraczających ten zarząd. Granice zarządu wyznaczają uregulowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.):

 

„Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.”

 

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania stanowiącego centrum życia małoletniego stanowi bez wątpienia czynność przekraczającą zwykły zarząd i wymaga zgody sądu opiekuńczego. Na uwagę zasługuje uchwała całej Izby Cywilnej SN z 24 czerwca 1961 r. 1 CO 16/61 (LexPolonica nr 315901, OSNCP 1963, nr 9, poz. 187), w której stwierdzono, że: „1. Czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej (sądu opiekuńczego) wymaganego przez przepisy art. 58 § 1 i 85 k.r. (art. 101 § 3 i art. 156 k.r.o.), jest nieważna [art. 41. p.o.p.c. (art. 58 k.c.)] i nie może być konwalidowana”.

 

Ojciec dla skuteczności czynności powinien wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy. Brak takich działań powoduje, iż złożone oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych, a umowa dalej jest wiążąca dla małoletniej córki.

 

Lokal nie może być zdany ani przejmowany, gdyż w dalszym ciągu umowa jest skuteczna i obowiązuje.

 

Lokal nie może być zdany ani przejmowany, gdyż w dalszym ciągu umowa jest skuteczna i obowiązuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + trzy =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się ojcostwa

Od 20 lat nie żyję z byłą żoną, z którą mam rozwód. Nie utrzymujemy ze sobą kontaktów. Aby w przyszłości nie mieć niespodzianek w postaci jakichś spraw spadkowych, chciałbym wycofać się z usynowienia dziecka (jest już pełnoletnie) byłej żony i jej byłego męża. Jak mam się do tego zabrać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »