.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rękojmia jest obowiązkowa przy licytacji na Allegro?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 29.06.2014

Sprzedawałem jako osoba prywatna (nie mam działalności) monitor na Allegro. Aukcję wygrał użytkownik, który także jest osobą prywatną. Sprzęt, co wyraźnie zaznaczyłem, był używany, ale bez wad. Kupujący wniósł reklamację, twierdząc, że nie działa kilka pikseli. Może to być spowodowane np. transportem. Obecnie chce oddać mi sprzęt, ja mogę go wysłać do serwisu gwarancyjnego. Czy obowiązuje mnie jednak prawo rękojmi i muszę przyjąć sprzęt, oddając kupującemu pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że doszło do sprzedaży „niekonsumenckiej”, ponieważ obie strony transakcji są konsumentami. Wiem, brzmi to mało logicznie, ale konsumencka to taka, gdzie sprzedającym jest przedsiębiorca, kupującym – konsument. W takiej sytuacji zastosowanie mają regulacje prawne rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (w skrócie K.c.), nie mają zaś zastosowania do sprzedaży uregulowanej w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ta druga ustawa dotyczy bowiem sprzedaży konsumenckiej. Co do wyłączenia uprawnień przy licytacji – dotyczą one odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, nie zaś uprawnień z tytułu rękojmi. Rękojmię natomiast można w umowach niekonsumenckim wyłączać. Przy aukcjach internetowych w opisie licytacji należy zamieścić taką informację, dając klientowi jasność, iż sprzedający nie jest przedsiębiorcą, zaś kupujący – kupując rzecz, zawiera umowę wyłączającą prawo do składania reklamacji z tytułu rękojmi.

 

Jednak w zaistniałej sprawie stwierdzam, iż Pana odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzecz istnieje, kształtuje się ona następująco.

 

Wyróżnia się dwa rodzaje wad rzeczy sprzedanej: wady fizyczne oraz wady prawne. Wada fizyczna występuje wówczas, gdy:

 

  • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;
  • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
  • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Natomiast wada prawna polega na tym, że:

 

  • rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;
  • rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej;

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego w przypadku istnienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej, chyba że ją wyłączy.

 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 K.c.). Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada ponadto za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej (art. 559 K.c.). Przy wykorzystaniu tego przepisu powinien się Pan bronić, bo ryzyko przeszło na klienta z chwilą odbioru przesyłki.

 

W przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi, kupujący posiada względem sprzedawcy następujące uprawnienia:

 

  • Prawo odstąpienia od umowy (art. 560 § 1 K.c.) – jednakże uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
  • Prawo żądania obniżenia ceny (art. 560 § 1 K.c.) – obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
  • Prawo żądania dostarczenia rzeczy, które są wolne od wad, oraz naprawienia szkody, która wynikła z opóźnienia (art. 561 § 1 K.c.) – uprawnienie to przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.
  • Prawo żądania usunięcia wady rzeczy (art. 561 § 2 K.c.) – uprawnienie to przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy.

 

Jeżeli rzecz będąca przedmiotem sprzedaży objęta jest również gwarancją jakości, kupujący może wykonywać uprawnienia, które wynikają z rękojmi oraz gwarancji niezależnie od siebie. Pan wspomina o gwarancji – więc może warto kupującemu to zasugerować, aczkolwiek wada i jej specyfika raczej wskazuje na uszkodzenia mechaniczne, których najczęściej gwarancja nie obejmuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton