Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca musi zatwierdzić urlop na żądanie?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.06.2013

Napisałam maila do przełożonej, że przez dwa kolejne dni nie mogę zjawić się w pracy, w związku z czym proszę o urlop na żądanie. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Czy pracodawca musi zatwierdzić urlop na żądanie, by można było go wykorzystać? Czy może raczej milczenie należy potraktować jako zgodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.): „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

 

Podstawowy problem w interpretacji tych przepisów dotyczy sprawy, czy pracownik może rozpocząć omawiany urlop bez oświadczenia pracodawcy, że udziela mu urlopu (czy pracodawca musi go zatwierdzić). W odniesieniu do urlopu zaległego orzecznictwo przyjmuje, że pracownik nie może sam go rozpocząć nawet po upływie pierwszego kwartału następnego roku.

 

Jednakże – jak się wydaje – celem omawianej regulacji jest pozostawienie wykorzystania tych dni urlopu do wyłącznego uznania pracownika. Trudno jest przyjąć, że tego urlopu udziela pracodawca, skoro pracownik może zgłosić żądanie w dniu jego rozpoczęcia. Należy jednak założyć, że z obowiązku odpowiedniego współdziałania stron w wykonaniu zobowiązania wynika, iż pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o korzystaniu z tego urlopu przed jego rozpoczęciem.

 

Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że pracownik nie może nadużywać tego prawa i stwarzać zagrożenia dla istotnych interesów pracodawcy. W razie sprzecznego z prawem korzystania przez pracownika z tego uprawnienia lub za jego nadużycia pracodawca może stosować wobec niego sankcje przewidziane prawem pracy.

 

Zasadniczo pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie. Obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest jednak bezwzględny, a pracodawca może odmówić ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2009 r., II PK 123/09, LEX nr 551056).

 

W określonych przypadkach żądanie pracownika może być wreszcie traktowane jako nadużycie prawa. W takich sytuacjach wniosek pracownika nie będzie uznany za korzystanie z uprawnienia, a pracodawca będzie mógł skutecznie odmówić udzielenia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Przykładem wykorzystania urlopu na żądanie niezgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem może być w szczególności sięgnięcie do tego uprawnienia przez grupę pracowników w celu wywarcia na pracodawcę presji w związku z toczącym się sporem zbiorowym.

 

W każdym razie urlop na żądanie powinien być pracownikowi udzielony przez pracodawcę. Zdaniem SN nie istnieją żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że pojęciu „udzielić urlopu” należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne niż na gruncie pozostałych przepisów, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu (wyrok SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08, LEX nr 479326). Z drugiej strony, niedopuszczalne jest udzielenie urlopu na żądanie bez wniosku pracownika. W przypadku udzielenia urlopu na żądanie pracownik nie może skutecznie zrezygnować z jego wykorzystania bez zgody pracodawcy.

 

Co do zasady pracodawca może więc nie udzielić urlopu na żądanie. Domniemywa się jednak, że pracodawca, który został powiadomiony z wyprzedzeniem, powinien poinformować pracownika, jeśli nie udziela mu takiego urlopu. Gdy tego nie zrobi – uważa się, że przyjął do wiadomości informację o urlopie i nie sprzeciwia się temu.

 

Zatem może Pani skorzystać z urlopu na żądanie, mimo że pracodawca go nie zatwierdził.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - dwa =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się prawa do urlopu

Przez kilka lat pracowałam w sklepie odzieżowym. Niedawno zostałam zwolniona po konflikcie z pracodawcą, który potrącił mi z wynagrodzenia kilkaset złotych za skradzione ubrania, na co się nie zgodziłam (nie wiadomo, kiedy dokonano kradzieży i kto to zrobił, a szef nie badał sprawy, tylko po prostu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »