.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy powinienem wynająć adwokata?

Autor: Marek Gola

Trzy lata temu miałem wypadek samochodowy – potrąciłem kobietę. Obrażenia były niewielkie, poddałem się dobrowolnie karze, byłem trzeźwy. Jakiś czas temu w samochodzie spożyłem alkohol – po zaparkowaniu. Gdy poszedłem wyrzucić butelkę, jakiś mężczyzna (który widział mnie w sklepie monopolowym na osiedlu) zabrał mi kluczyki i zadzwonił na policję. Stwierdzono, że mam 0,6 promila we krwi. Oczywiście po alkoholu nie wsiadłem za kółko ani nie miałem takiego zamiaru. Czy obie sprawy się łączą? Jaka może mi grozić kara? Czy powinienem wynająć adwokata, by się skuteczniej bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż przed 3 laty został Pan skazany za czyn z art. 177 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Aktualnie toczy się przeciwko Panu postępowanie z art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

Praktyka pokazuje, iż długość, na którą orzekany jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdu określonego rodzaju, jest proporcjonalna do poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu lub alkoholu we krwi.

 

Zasadne jest jednak skupienie się na okolicznościach zdarzenia, które mogą doprowadzić w swych skutkach do Pana uniewinnienia albo umorzenia postępowania przygotowawczego.

 

W sytuacji, kiedy Pan nie przyznaje się do popełnionego czynu, należy udać się w okolice miejsca Pana zamieszkania i sklepu celem dokładnego sprawdzenia, czy nie ma tam monitoringu, z którego nagranie wyjaśniłoby w sposób bezsporny, w jakich okolicznościach wszedł Pan w posiadanie alkoholu, w jakim stanie wszedł Pan, a następnie opuścił Pan pojazd, a także po jakim czasie wrócił Pan do pojazdu. Gdyby takie kamery w miejscu zdarzenia się znajdowały, należy w czasie, kiedy będzie Pan przesłuchiwany, wskazywać, by sąd z urzędu dopuścił dowód z nagrania monitoringu na okoliczność ustalenia osoby prowadzącej pojazd mechaniczny i stanu, w jakim taka osoba wychodziła z pojazdu.

 

Nadto wskazać należy, że nawet gdyby na nagraniu z kamery monitoringu było widać, iż to Pan prowadził pojazd, należy dokonać sprawdzenia, czy możliwe jest, aby od chwili opuszczenia pojazdu do chwili zatrzymania przez funkcjonariusza mógł się Pan wprowadzić w stan nietrzeźwości, który występował w chwili zatrzymania. Ciężar udowodnienia Panu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości spoczywa na prokuraturze. Z treści Pana opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 Kodeksu postępowania karnego niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Biegły toksykolog jest bowiem w stanie wyliczyć, czy w okresie od opuszczenia pojazdu do chwili zatrzymania, osiągnięcie stanu poziomu alkoholu, w którym znajdował się Pan w chwili sprawdzenia alkomatem jest możliwe, czy też nastąpiło ono wcześniej. W mojej ocenie wersja, którą Pan przedstawia, będzie musiała zostać sprawdzona przez biegłego. Nadto proszę ustalić, kto sprzedawał Panu alkohol w sklepie osiedlowym, celem wezwania tej osoby na świadka. Zasadne jest bowiem rozpytanie tej osoby, czy pamięta moment, kiedy dokonywał Pan zakupu alkoholu, a także czy wówczas wyczuł od Pana woń alkoholu.

 

Jeżeli ma Pan możliwość, w mojej ocenie celowe jest skorzystanie z pomocy adwokata, albowiem być może uda się Panu uniknąć odpowiedzialności, a także dowodów, z których wynikać będzie, że jedynie siedział Pan w samochodzie, gdzie spożył alkohol, a nie prowadził Pan pojazdu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl