Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy powinienem otrzymać zawiadomienie o rozpoczęciu windykacji?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 02.03.2015

Mam niespłacony debet z lat 2000–2004. Komornik prowadził sprawę, ale ją umorzył. Nie wiem, czy bank prowadził dalej tę sprawę, być może jakieś pisma przychodziły na mój stary adres. Obecnie komornik zajął mi konto. Czy powinienem otrzymać zawiadomienie o rozpoczęciu windykacji? Pamiętam, że bank przekazał w 2006 r. dług firmie windykacyjnej, ale nie dostałem od niej żadnych pism ani nic nie podpisywałem. Jak się bronić przed zajęciem wypłaty w tej sytuacji? Czy sprawa nie jest przedawniona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 

Kwestie przedawnienia regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Do terminu przedawnienia zastosowanie będzie miał artykuł 118 tego Kodeksu: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Roszczenie banku ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank, a zatem termin przedawnienia wynosi trzy lata. Zgodnie z art. 120 § 1 „bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”.

 

Bank ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę debetową w przypadku, gdy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy. Wówczas całość debetu, który nie został do tej pory spłacony, staje się wymagalna.

 

Roszczenie banku może w określonych sytuacjach przedawniać się z upływem 10 lat.  Zgodnie z art. 125 § 1 „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Dotyczy to przypadku, gdy bank wszczął postępowanie sądowe w przedmiocie dochodzenia roszczeń poprzez wystąpienie z pozwem. W powyższej sytuacji roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

 

Ponadto termin przedawnienia roszczeń może ulec przerwaniu. Zgodnie bowiem z art. 123 § 1 „bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji”.

 

Zatem bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu może być przerwany, gdy bank wystąpi do sądu z pozwem lub o wydanie bankowego tytułu egzekucyjnego (wyrok SN z 15 listopada 2000 r. sygn. akt II CKN 986/2000) albo do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

 

Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Czyli każde kolejne wniesienie sprawy do sądu lub komornika powoduje przerwanie biegu przedawnienia, który biegnie na nowo.  Natomiast w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie.

 

Banki mają ułatwioną drogę do egzekwowania swoich należności. Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiany przez bank ma taką samą moc jak tytuły egzekucyjne pochodzące od sądu, czyli wyroki lub nakazy zapłaty. Po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu przez sąd klauzuli wykonalności (dłużnik nie jest o tym zawiadamiany) bank może skierować sprawę do komornika.

 

W uchwale z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 101/2003, Sąd Najwyższy uznał, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia roszczeń nim objętych.

 

O wszczęciu egzekucji dłużnicy z reguły dowiadują się dopiero od komornika. Nie są bowiem zawiadamiani o wystawianiu bankowego tytułu egzekucyjnego ani o złożeniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Dłużnik, który chce bronić się przedawnieniem, powinien pozwać bank, wytaczając tzw. powództwo przeciwegzekucyjne w oparciu o art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. W pozwie żąda się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, podnosząc zarzut przedawnienia. Powództwo wytacza się przed sąd, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Od pozwu dłużnik powinien uiścić opłatę sądową (5% wartości przedmiotu sporu). Przed złożeniem pozwu należy wezwać wierzyciela do dobrowolnego cofnięcia wniosku egzekucyjnego. Tak przedstawiają się przepisy.

 

Z Pana pytania wynika, że bank sprzedał dług do firmy windykacyjnej, zatem powinien Pan z banku otrzymać taką informację. Ale skoro Pan o tym wie, zakładam, że taką informację Pan otrzymał. Twierdzi Pan, że firma windykacyjna kontaktowała się, jednak Pan nie reagował i nic z nimi nie podpisywał. Zatem skoro komornik zajął Pana konto, to należy domniemywać, że firma windykacyjna złożyła pozew do sądu, uzyskała nakaz i klauzulę i oddała sprawę do komornika.

 

Skoro Pan nic nie dostawał, być może cała korespondencja szła na stary adres i uznano, że Pan nie odbierał korespondencji, a w takim wypadku można uznać, że doręczenie jest skuteczne. To są domniemania, aby ustalić jaki jest stan sprawy, powinien Pan w banku dowiedzieć się, który komornik zajął konto. Po uzyskaniu takiej informacji powinien Pan zwrócić się do komornika, najlepiej na piśmie, o wyjaśnienie sprawy.

 

Nie znając stanu sprawy, nie sposób ustalić, czy i ewentualnie kiedy bieg terminu przedawnienia został przerwany i czy nastąpiło przedawnienie, czy nie. Zatem jeżeli uzyska Pan takie informacje od komornika, proszę dać znać.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 6 =

»Podobne materiały

Jak doprowadzić do przejęcia długu przez osobę, dla której pieniądze zostały pożyczone?

Niecałe dwa lata temu wzięłam dla znajomego pożyczkę na dość wysoką sumę w banku. Ze względu na problemy zdrowotne potrzebował szybko tych pieniędzy i zobowiązał się spłacać kredyt, czego jednak nie robił (dowiedzałam się o tym dopiero na rozprawie). Złożyłam prośbę w&n

Dokonanie wpłaty na rachunek ZUS-u

Mam zadłużenie w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Udało mi się wynegocjować spłatę długu w ZUS-ie na raty, jeśli wpłacę część składek na początek wraz z odsetkami. Jak to zrobić, skoro mój rachunek bankowy jest zajęty? Gdzie mogłabym wnioskować, do kogo?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niedawno straciłam pracę i obecnie zarabiam o wiele mniej. Mam zaciągnięte kilka kredytów, w tym hipoteczny. Udało mi się go dostać dzięki współkredytobiorcom. Nie wiem, co powinnam dalej robić, zalegam z płatnościami. Czy wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co&n
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »