Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy poker online w Wielkiej Brytanii jest legalny?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 07.07.2015

Mam zamiar wyjechać do Wielkiej Brytanii i utrzymywać się z gry w pokera online. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda tam sytuacja podatkowa w tym aspekcie (jakie podatki musiałbym uiszczać, czy musiałbym uiszczać również podatki w Polsce z osiąganych zysków, kiedy mógłbym starać się o status rezydenta podatkowego w UK i mieć zobowiązania jedynie wobec organów podatkowych w UK)?. Proszę również o informację, jak legalnie prowadzić taką działalność w UK, czy trzeba ją gdzieś rejestrować, jak to wygląda?

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż ma Pan zamiar wyjechać do Wielkiej Brytanii i utrzymywać się z gry w pokera online. Chciałby Pan dowiedzieć się, jak wygląda tam sytuacja podatkowa w tym aspekcie – jakie podatki musiałby Pan uiszczać? Kiedy mógłby Pan starać się o status rezydenta podatkowego w UK i mieć zobowiązania jedynie wobec organów podatkowych w UK? Oraz jak legalnie prowadzić taką działalność w UK, czy trzeba ją gdzieś rejestrować i jak to wygląda?

 

Generalnie Pana pytanie należy sprowadzić do kilku kwestii – postaram się je uporządkować i odpowiedzieć na krótko, rzeczowo i w czytelny sposób:

 

 1. Czy jako obywatel polski może Pan utrzymywać się z gry w pokera online przebywając na terytorium kraju, którego prawo na to zezwala (w sytuacji, gdy prawo polskie zabrania gry w pokera online)?
 2. Czy jako rezydent podatkowy polski musi Pan płacić w Polsce podatki od dochodów uzyskiwanych z zysków gry w pokera online w czasie Pana pobytu w Wielkiej Brytanii?
 3. Czy jako rezydent podatkowy polski musi Pan płacić w UK podatki uzyskiwane od dochodów uzyskiwanych z zysków z gry w pokera online w czasie Pana pobytu w Wielkiej Brytanii? Jeśli tak, to jakie?
 4. Kiedy następuje zmiana rezydencji podatkowej? Tak, aby płacił Pan podatki tylko w UK?
 5. Czy działalność polegająca na grze w pokera online podlega rejestracji w UK?

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1odpowiedź: jako obywatel polski może Pan utrzymywać się z gry w pokera online, przebywając na terytorium kraju, którego prawo na to zezwala, nawet jeśli polskie prawo zabrania gry w pokera online, pod warunkiem, że:

 

 • w czasie gry będzie Pan przebywał na terytorium UK;
 • w czasie odbioru wygranej będzie Pan również przebywał na terytorium UK;
 • wypłata pieniędzy odbywać się będzie poza terytorium Polski i nie przez polskie konto bankowe.

 

Stosownie do art. 109 Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie K.k.s.) „kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”. Dodatkowo orzeka się przepadek wygranej, a jeśli brak przepadku, to i tak na podstawie ustawy o grach hazardowych orzeka się karę administracyjną w postaci 100% wygranej uzyskanej w pokera – chodzi o to, by nielegalnie grający w pokera nie uzyskał z tytułu tej gry jakichkolwiek korzyści. Przepis ten odnosi się do uczestnictwa w polskich grach hazardowych.

 

Natomiast zgodnie z art. 107 § 2 „karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie, podlega ten, kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym”. Przepis ten odnosi się do uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych.

 

Zagraniczny turniej pokera prowadzony przez podmiot zgodnie z prawem państwa jego siedziby nie jest grą hazardową, prowadzoną „wbrew przepisom ustawy”, o której mowa w art. 109 K.k.s. Zatem mógłby odnosić się do tego czynu jedynie art. 107 § 2 K.k.s., jednak aby podlegał Pan odpowiedzialności z tego przepisu, musiałby Pan uczestniczyć w grze na terytorium RP, a nie na terytorium UK. Przez terytorium RP należy rozumieć bowiem terytorium Polski (wyznaczone granicami państwa) oraz polski statek wodny lub powietrzny (art. 3 § 2 K.k.s), a także wyłączne strefy ekonomiczne, o jakich mowa w art. 53 § 9 i 53 § 10 K.k.s.

 

Oczywiście, jak Pan domyśla się, nasze organy rozumieją pojęcie „uczestnictwo” tak szeroko, jak się tylko da. „Dość kuriozalne, jednak – jak wszystko na to wskazuje – zasadne będzie przypisanie sprawstwa za czyn zabroniony temu, kto nabędzie za granicą dowód udziału w grze lub zakładzie za granicą, następnie zaś przybędzie do kraju, gdzie będzie oczekiwał wyników (przykład ten pochodzi od Jarosława Majewskiego). Uczestnictwo wszak obejmuje nie tylko moment nabycia dowodu udziału, ale i moment ogłoszenia wyników” – tak. G. Łabuda, w: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski: Kodeks karny skarbowy, Komentarz, WKP 2012, komentarz do art. 107, Nb 18. Niemniej, jeśli cały czas przebywa Pan na terytorium UK, to nie ma podstaw do przypisani Panu odpowiedzialności z art. 107 §2 K.k.s.

 

(…)

 

Pytanie 4 – odpowiedź: zmiana rezydencji podatkowej i tym samym powstanie obowiązku podatkowego w UK i jednocześnie ustanie obowiązku podatkowego w Polsce następuje z chwilą przeniesienia do UK ośrodka interesów życiowych.

 

Pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić, odpowiadając na jakiekolwiek pytanie, które wiąże się z podatkami w aspekcie międzynarodowym, jest to, w jakim kraju podatnik ma rezydencję podatkową. Generalnie kraj rezydencji podatkowej to kraj, gdzie podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mówiąc językiem bardziej zrozumiałym – płacimy tam podatki od całego osiągniętego przez nas dochodu – zarówno w tym kraju, jak i za granicą (z tym, że w przypadku dochodu osiągniętego za granicą, to właśnie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje, w którym kraju podatki powinny być płacone).

 

Można mieć w danej chwili tylko jeden kraj rezydencji podatkowej. Czyli np. nie można być jednocześnie rezydentem podatkowym Polski i rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Rezydencję podatkową można natomiast zmieniać i to – wbrew obiegowej opinii – również w trakcie roku podatkowego. Możliwa jest sytuacja, kiedy podatnik mieszka np. do 30 czerwca w Polsce, a w dniu 1 lipca wyprowadza się na stałe do Londynu. W takim wypadku z dniem 1 lipca następuje zmiana rezydencji podatkowej.

 

Rezydencja podatkowa jest niezależna od obywatelstwa. Zresztą w prawie podatkowym międzynarodowym, przynajmniej w zakresie podatku dochodowego, kwestia obywatelstwa ma znaczenie drugorzędne, operujemy pojęciem rezydencji. Fakt posiadania obywatelstwa może mieć jedynie pewne znaczenie przy ustalaniu rezydencji.

 

Na temat rezydencji podatkowej napisano już tomy i jest to zagadnienie niezwykle skomplikowane, jednak najogólniej rzecz biorąc, możemy sformułować następującą regułę: Podatnik jest rezydentem tego kraju, w którym ma w danym momencie „ośrodek interesów życiowych”.

 

Co to jest „ośrodek interesów życiowych”? Jest to miejsce (to państwo), z którym podatnik ma najściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Analizujemy więc:

 

 • Gdzie podatnik posiada rodzinę, przede wszystkim najbliższa (małżonek, dzieci), ale także rodzinę dalszą, znajomych, przyjaciół?
 • Gdzie dzieci uczęszczają do szkoły?
 • Gdzie posiada nieruchomości?
 • W jakim kraju zarejestrowany jest samochód?
 • Gdzie posiada rachunki bankowe, lokaty, kredyty, zobowiązania, papiery wartościowe?

 

Zdaniem orzecznictwa:

 

„Oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem (tak WSA w Opolu w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Op 164/09, LEX nr 510684). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX plus 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Alimenty zasądzone w Polsce, a płacone w Anglii

Ja i była żona mieszkamy w Anglii. Na podstawie orzeczenia polskiego sądu płacę na dzieci alimenty. Była żona pobiera różne świadczenia z tego powodu, że samotnie wychowuje dzieci. Czy mam więc obowiązek płacenia tych alimentów?

Prawo do urlopu w Wielkiej Brytanii – odmowa pracodawcy, urlop na żądanie

Pracuję od 4 lat w Anglii na full time. Zależało mi bardzo na spędzeniu w tym roku Wigilii z najbliższymi w Polsce, więc zgłosiłam, że na 24 grudnia biorę dzień wolny, aby polecieć do Polski i spędzić tam święta. Jednak, jak co roku, dyrekcja ogłosiła wszystkim, że na ten dzień urlopy nie będą udzielane. Powoływałam się na swoje pochodzenie, polskie tradycje i religię: że dla mnie ten dzień jest bardzo ważny i chcę go spędzić z rodziną. Nic to nie dało, usłyszałam: „nie będzie wyjątków”, więc oświadczyłam szefostwu, że biorę urlop na żądanie. W odpowiedzi usłyszałam, że jeśli to zrobię, wyciągną wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne ze zwolnieniem z pracy włącznie. Muszę dodać, że urlopy mamy ustalone z góry – cała firma ma w jednym czasie. Proszę mi wyjaśnić, czy rzeczywiście grożą mi tak poważne konsekwencje z powodu nieobecności tego dnia w pracy? Jakie jest prawo do urlopu w Wielkiej Brytanii?

Zdobycie brakującej dokumentacji rozwodu przeprowadzonego w Anglii

Ślub wzięłam w Polsce, ale rozwiodłam się w Anglii. By rozwód był uznany w Polsce, muszę przedstawić odpowiednie dokumenty. Proszę o poradę, jak zdobyć brakującą dokumentację, nie odbywając podróży do Polski. Brakuje mi dokumentu „Degree Nici” i załącznika (wypełnianego przez sąd) z rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »