.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pójdę do więzienia za niespłacone długi?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.04.2012

W 2003 r. zostałem skazany z art. 284 i 286 Kodeksu karnego – otrzymałem wyrok w zawieszeniu na 1,5 roku. Miałem spłacić swoje długi (czyli 50 tys. zł), jednak ze względu na niekorzystną sytuację finansową (miałem na utrzymaniu żonę i dzieci) oddałem tylko 11 tys. zł. Postanowiłem wyjechać za granicę, aby więcej zarobić i szybciej spłacić długi. Niestety moje zarobki nie zwiększyły się tak, jak tego chciałem. Co więcej, zaniedbałem sprawę spłaty mojego zadłużenia. Właśnie dowiedziałem się, że od 2007 r. jestem poszukiwany listem gończym. Ponieważ mam stałe dochody, myślę o zaciągnięciu kredytu na spłatę zaległych należności. Czy da się załatwić tę sprawę tak, abym nie musiał iść do więzienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zamiany kary pozbawienia wolności – w szczególności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego – na inną karę lub na inny środek karny.

 

Polski ustawodawca przewidział instytucję odroczenia wykonania kary w art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie K.k.w.). Wspomniany przepis podaje:

 

„Art. 150. § 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody”.

 

Należy również przytoczyć przepis art. 151 K.k.w., zgodnie z którym:

 

„Art. 151. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w art. 248.

 

§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.

 

§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku (…)”.

 

Stosownie do treści art. 152 K.k.w. „jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego”.

 

Jeżeli sąd nie odroczy Panu wykonania kary pozbawienia wolności lub jeżeli oddali wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary, wówczas będzie Pan musiał stawić się w zakładzie karnym w celu wykonania orzeczonej kary.

 

Artykuł 78 § 1 Kodeksu karnego przewiduje, że skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

 

Co do zasady, wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, ale przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności w przedmiotowej sprawie. W przypadku otrzymania wezwania do stawienia się w zakładzie karnym procedura wykonania kary pozbawienia wolności została już wszczęta.

 

Wstępnym etapem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wezwanie skazanego do odbycia kary. Właściwy do dokonania wskazanej powyżej czynności jest sąd, który w pierwszej instancji wydał wykonywane orzeczenie.

 

Obecnie szansa odroczenia jest w zasadzie żadna, ale nie oznacza to, że nie można jeszcze próbować złożyć takiego wniosku, wskazując jednocześnie na całokształt okoliczności, które zachodzą w Pana przypadku.

 

Należy jednocześnie wskazać, iż jeżeli skazany – mimo wezwania – nie stawił się w zakładzie karnym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego. Obciążenie osoby skazanej kosztami związanymi z doprowadzeniem jest obligatoryjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »