.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy mogę zrobić uprawnienia na nowo?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 12.12.2016

Dwa lata temu straciłem prawo jazdy (kilka drinków wieczorem i rano kontrola alkomatem). Poniosłem tego konsekwencje: rok bez uprawnień, mandat. Teraz nie chcę odzyskiwać prawa jazdy, ale chciałbym zrobić uprawnienia od nowa. Problem polega na tym, że wysłano mnie na badania, na które od roku nie mogę znaleźć czasu i wolałbym zrobić normalne badania psychotechniczne. Czy mogę zrobić uprawnienia na nowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy po zatrzymaniu prawa jazdy mogę zrobić uprawnienia na nowo?

Fot. Fotolia

Ustawa o kierujących pojazdami w artykule 49 ust. 1 stwierdza, iż sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega:

 

„1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;

3) osoba ubiegająca się o:

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.”

 

Zgodnie z tym zapisem nie spełnia Pan kryterium do przystąpienia do egzaminu, bowiem posiada Pan już uprawnienie do kierowania pojazdami, a orzeczony zakaz nie przekroczył roku (12 miesięcy). Dotychczas posiadane przez Pana krajowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w tym prawie jazdy i umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 5a ustawy).

 

Zatrzymanie prawa jazdy na skutek orzeczonego zakazu skutkuje jedynie zatrzymaniem prawa jazdy, nie zaś wygaśnięciem jego ważności i o upływie zakazu odzyskuje Pan ten sam dokument, którym posługiwał się Pan przed jego zatrzymaniem. Ponowne przystąpienie do egzaminu i ukończenie go z pozytywnym wynikiem oznaczałoby, iż uzyska Pan nowy dokument prawa jazdy o nowym numerze i serii, co jest zabronione. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o którym mowa w art. 10 ust. 3 tj. szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych.

 

Tak więc z przykrością muszę stwierdzić, iż nie ma sensu, by odbywał Pan ponowny kurs i przystępował do egzaminu, bowiem posiada Pan już uprawnienie do kierowania pojazdami jak i dokument potwierdzający ten fakt, a to zgodnie z art. 12 ustawy powoduje, iż prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;

7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl