Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy palenie na balkonie jest zabronione?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 25.09.2013

Czy palenie na balkonie jest zabronione? Dziennie palę ok. 15 papierosów. Mieszkam w bloku i mój balkon jest tak usytuowany, że doskonale widać inne balkony i okna. Paląc, widzę, co robią sąsiedzi, czasem słyszę ich rozmowy. Przy papierosie czasem bezmyślnie patrzę przed siebie. Moje „gapiostwo” absolutnie nie ma charakteru wścibskich spojrzeń. Czy moje zachowanie może być uznane za naruszenie prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan, czy palenie na balkonie jest zabronione. Jeśli Pana celem nie jest nękanie sąsiadów czy ich niepokojenie, to uważam, że opisane w treści pytania zachowanie nie wypełnia znamion przestępstwa ani wykroczenia.

 

Art. 190a § 1 Kodeksu karnego stanowi:

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Mowa tu o tzw. stalkingu. Wspomniane przestępstwo należy do przestępstw materialnych, co oznacza, iż aby można było mówić o jego popełnieniu, konieczne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego prywatności. Ponadto przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie z winy umyślnej. Oznacza to, iż sprawca omawianego przestępstwa musi chcieć je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

Jako przykłady zachowań wypełniających znamiona stalkingu wymienia się:

 

  • nękanie telefonami, SMS-ami, e-mailami,
  • podszywanie się pod kogoś czy wykorzystywanie cudzego wizerunku,
  • rozpowszechnianie kompromitujących zdjęć i wpisów na temat prześladowanej osoby,
  • włamania do komputera ofiary czy włamania do kont internetowych,
  • podglądanie,
  • śledzenie,
  • długotrwałą obserwację domu czy miejsca pracy.

 

Podobnie, również wykroczenie polegające na złośliwym niepokojeniu innej osoby można popełnić jedynie z winy umyślnej. W myśl art. 107 Kodeksu wykroczeń „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany”.

 

W wyroku z dnia 22 czerwca 1995 r. (sygn. akt III KRN 44/95) Sąd Najwyższy orzekł, iż czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 polega na działaniu kierunkowym „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia penalizowane tym przepisem.

 

Jeśli zaś chodzi o kwestię dopuszczalności palenia na balkonie, to sprawa wygląda następująco. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają takiego zakazu. Niemniej należy ustalić, czy taki zakaz nie został ustanowiony w regulaminie wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni mieszkaniowej – w zależności od tego, w jakich zasobach Pana lokal się znajduje. A jeżeli taki zakaz został ustanowiony, to proszę ustalić, czy jest on obwarowany jakąś sankcją. Natomiast za palenie na balkonie nie może Pan zostać ukarany mandatem karnym ani przez straż miejską, ani policję. Palenie na balkonie nie jest bowiem ani przestępstwem, ani wykroczeniem.

 

Ewentualnie, jeśli sąsiadowi przeszkadza wydobywający się z Pana balkonu dym papierosowy, to może on wystąpić przeciwko Panu na drogę procesu cywilnego z pozwem o zakazanie niedozwolonych immisji – na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepis ten nakazuje właścicielowi nieruchomości, aby przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywał się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + VI =

»Podobne materiały

Zakaz palenia tytoniu w pracy

Jestem zatrudniony jako ochroniarz w banku. Nie mogę opuszczać pokoju z monitoringiem. Od lat palę papierosy, nie potrafię zerwać z nałogiem. W pokoju jest okno i działa klimatyzacja. Nowy dyrektor niedawno zakazał palenia tytoniu na terenie banku. Czy także muszę respektować ten zakaz, skoro nie ma

 

Znieważenie sąsiada nagrane na dyktafon

Od kilku lat jestem w konflikcie z sąsiadem. Podczas ostatniej awantury w złości powiedziałem mu, że jest chory psychicznie. On nagrał to na dyktafon i grozi mi, że pozwie mnie do sądu o znieważenie. Co robić? Czy sąd może orzec zadośćuczynienie na rzecz sąsiada?

 

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

W 2007 r. kupiłem działkę pod Warszawą. Na kawałku tej działki pewien postronny człowiek uprawiał sobie kwiatki (za zgodą poprzednich właścicieli). Chciałem, aby ten człowiek usunął swój płot, ponieważ planowałem budowę domu. Wspomniany człowiek odmówił opuszczenia działki, wystąpił do sądu o zasied

 

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Moje pytanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. W listopadzie wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien chłopak mnie obraził. Wtedy mój kolega go pchnął. Chłopak upadł niefortunnie, bo uderzył głową o asfalt. W wyniku zdarzenia chłopak zmarł. Mój kolega

 

Jak wyrejestrować odziedziczony samochód który został zezłomowany?

Moje nieletnie dziecko odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza po swoim zmarłym ojcu. W skład masy spadkowej wchodziły jedynie długi. Dowiedziałam się jednak, że w ewidencji widnieje samochód, którego właścicielem był zmarły mąż. Mąż zezłomował samochód, tak więc fizycznie auta już nie ma.

 

Salon kosmetyczny a sanepid

Mam swój salon kosmetyczny – manicure i pedicure i drobne zabiegi nieinwazyjne kosmetyczne. Lokal podnajmuję u fryzjera. Jest to małe pomieszczenie. Fryzjer jest głównym najemcą lokalu. Mam podpisaną umowę z fryzjerką na podnajem lokalu. Mamy wspólną poczekalnię i toaletę. Moje pytanie dotyczy

 

Sprzedaż towarów przez eBay klientom z Unii Europejskiej

Posiadam firmę w Polsce i chciałbym sprzedawać towary odbiorcom detalicznym w krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem portalu eBay. Przeważnie będą to osoby fizyczne, ale również i firmy. Jaki dokument sprzedaży w obu przypadkach należy wystawiać? Czy są jakieś ograniczenia w obrocie? Czy przekra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »