.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy palenie na balkonie jest zabronione?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 25.09.2013

Czy palenie na balkonie jest zabronione? Dziennie palę ok. 15 papierosów. Mieszkam w bloku i mój balkon jest tak usytuowany, że doskonale widać inne balkony i okna. Paląc, widzę, co robią sąsiedzi, czasem słyszę ich rozmowy. Przy papierosie czasem bezmyślnie patrzę przed siebie. Moje „gapiostwo” absolutnie nie ma charakteru wścibskich spojrzeń. Czy moje zachowanie może być uznane za naruszenie prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan, czy palenie na balkonie jest zabronione. Jeśli Pana celem nie jest nękanie sąsiadów czy ich niepokojenie, to uważam, że opisane w treści pytania zachowanie nie wypełnia znamion przestępstwa ani wykroczenia.

 

Art. 190a § 1 Kodeksu karnego stanowi:

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Mowa tu o tzw. stalkingu. Wspomniane przestępstwo należy do przestępstw materialnych, co oznacza, iż aby można było mówić o jego popełnieniu, konieczne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego prywatności. Ponadto przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie z winy umyślnej. Oznacza to, iż sprawca omawianego przestępstwa musi chcieć je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

Jako przykłady zachowań wypełniających znamiona stalkingu wymienia się:

 

  • nękanie telefonami, SMS-ami, e-mailami,
  • podszywanie się pod kogoś czy wykorzystywanie cudzego wizerunku,
  • rozpowszechnianie kompromitujących zdjęć i wpisów na temat prześladowanej osoby,
  • włamania do komputera ofiary czy włamania do kont internetowych,
  • podglądanie,
  • śledzenie,
  • długotrwałą obserwację domu czy miejsca pracy.

 

Podobnie, również wykroczenie polegające na złośliwym niepokojeniu innej osoby można popełnić jedynie z winy umyślnej. W myśl art. 107 Kodeksu wykroczeń „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany”.

 

W wyroku z dnia 22 czerwca 1995 r. (sygn. akt III KRN 44/95) Sąd Najwyższy orzekł, iż czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 polega na działaniu kierunkowym „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia penalizowane tym przepisem.

 

Jeśli zaś chodzi o kwestię dopuszczalności palenia na balkonie, to sprawa wygląda następująco. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają takiego zakazu. Niemniej należy ustalić, czy taki zakaz nie został ustanowiony w regulaminie wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni mieszkaniowej – w zależności od tego, w jakich zasobach Pana lokal się znajduje. A jeżeli taki zakaz został ustanowiony, to proszę ustalić, czy jest on obwarowany jakąś sankcją. Natomiast za palenie na balkonie nie może Pan zostać ukarany mandatem karnym ani przez straż miejską, ani policję. Palenie na balkonie nie jest bowiem ani przestępstwem, ani wykroczeniem.

 

Ewentualnie, jeśli sąsiadowi przeszkadza wydobywający się z Pana balkonu dym papierosowy, to może on wystąpić przeciwko Panu na drogę procesu cywilnego z pozwem o zakazanie niedozwolonych immisji – na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepis ten nakazuje właścicielowi nieruchomości, aby przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywał się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl