Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.03.2013

Czy odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym? Po 30 latach pracy przeszłam na emeryturę. Pobrałam wówczas odprawę emerytalną. Było to w 2004 r. Potem emeryturę zawiesiłam, od maja 2008 r. pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Niebawem znowu przechodzę na emeryturę. Czy w związku z tym należy mi się jakiś dodatek do odprawy emerytalnej lub inne świadczenie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię odprawy emerytalnej dla pracownika reguluje Kodeks pracy (w skrócie K.p.). Według art. 921 K.p.:

 

„Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa”.

 

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym. Otrzymanie jednej wyklucza nabycie w przyszłości prawa do następnej. Stosowną odprawę otrzymuje się tylko raz – nawet gdy ustanie stosunku pracy przebiegało jak w Pani przypadku.

 

W kwestii tej wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 1998 r. (sygn. akt III APa 53/98). Art. 921 § 2 K.p. stwierdza, że pracownik, który otrzymał odprawę (emerytalną lub rentową), nie może ponownie nabyć do niej prawa. K.p. określa prawo do odprawy emerytalnej jako uprawnienie jednorazowe, a także uwzględnił fakt możliwości wielokrotnego, a nie jednorazowego, przechodzenia pracowników na emeryturę lub rentę.

 

Kwestia ta była także przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego – mowa o uchwale z 18 marca 2010 r. (sygn. akt II PZP 1/10). SN uznał, że nie istnieje prawo do dwóch odpraw, ponieważ gdyby takie prawo istniało, to przede wszystkim tytuł rozdziału IIIa „Odprawa rentowa lub emerytalna” nie byłby sformułowany w liczbie pojedynczej. Zdaniem Sądu Najwyższego brzmienie § 2 art. 921 Kodeksu pracy wskazuje, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Według Sądu Najwyższego, gdyby wskazany zakaz ponownego nabycia prawa do odprawy miał dotyczyć odrębnie odprawy rentowej i odprawy emerytalnej, ustawodawca podkreśliłby w przepisie niemożność ponownego nabycia tej samej odprawy (tj. rentowej lub emerytalnej). A tego nie uczynił.

 

Brzmienie art. 921 Kodeksu pracy nie uzasadnia również tezy o istnieniu prawa pracownika, który otrzymał odprawę rentową lub emerytalną w poprzednim zatrudnieniu, do odprawy uzupełniającej w razie ponownego ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Jednakże funkcjonuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1990 r. (sygn. akt I PR 285/90), gdzie stwierdza się, że jeżeli pracownikowi w chwili przechodzenia na emeryturę przysługiwała jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, odpowiadająca piętnastoletniemu okresowi pracy, oraz jeżeli ten sam pracownik w chwili „ponownego przejścia na emeryturę” wykazywał się już dwudziestoletnim okresem pracy, za który odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, to przyznanie mu odprawy odpowiadającej różnicy między sześciomiesięcznym a trzymiesięcznym wynagrodzeniem stanowi uzupełnienie odprawy poprzedniej ze względu na spełnienie warunku wymaganego dla otrzymania odprawy w wyższej wysokości. Takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z jednorazowym charakterem świadczenia oraz uwzględnia interesy obu stron.

 

Jednakże praktyka następnych lat zmierzała ku eliminacji tego uprawnienia i rozumienia prawa do odprawy jako jednorazowego świadczenia według stanu na dzień nabycia prawa do odprawy i ustania stosunku pracy po raz pierwszy. Kolejne takie sytuacje nie mają wpływu na odprawę emerytalną już wypłaconą ani na jej wysokość.

 

W praktyce zdarza się, że pracodawca wypłaca pracownikowi dodatkowe świadczenie (uzupełnienie odprawy, nagrodę), gdy po przejściu na emeryturę pracownik nadal u niego pracuje. Jednak jest to tylko dobra wola pracodawcy, a nie jego obowiązek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus dziewięć =

»Podobne materiały

Nie otrzymanie odprawy rentowej a odprawa emerytalna

W roku 1991 przeszłam na rentę inwalidzką, z zakładu pracy nie otrzymałam odprawy rentowej. Obecnie przechodzę na emeryturę, pracodawca twierdzi, że nie ma obowiązku wypłacić mi odprawy emerytalnej. Czy ma rację?

 

Odprawa emerytalna dla pracownicy zwolnionej bez okresu wypowiedzenia

W 2008 r. otrzymałam status emeryta, jednak dalej pracowałam zarobkowo. Od 2009 r. można pracować i pobierać emeryturę, więc odwiesiłam ją w części. Dwa miesiące temu pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia. Obecnie mam 59 lat. Czy mając status emeryta ze względu na obniżony wie

 

Odprawa emerytalna po rozwiązaniu umowy o pracę

W lutym 2009 r. osiągnęłam wiek emerytalny i zaczęłam pobierać przyznaną mi przez ZUS emeryturę. W marcu 2010 r. rozwiązałam umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Czy przysługuje mi odprawa emerytalna, której do tej pory nie otrzymałam?

 

Wypłata odprawy emerytalnej

Nabyłem świadczenia emerytalne. Rozwiązałem umowę o pracę, a następnie, po jednym dniu wolnym, ponownie podjąłem w tym samym zakładzie pracę już jako emeryt na podstawie umowy-zlecenia (czas określony – 10 miesięcy). Kiedy powinna zostać wypłacona moja odprawa emerytalna? W dniu rozwiązania um

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »