Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy się odprawa po odrzuceniu wypowiedzenia zmieniającego?

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 16.09.2010

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w zakresie czasu pracy, stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Przyczyny są niezależne ode mnie. Nie przyjęłam nowych warunków, więc rozwiązano ze mną stosunek pracy. Czy należy mi się odprawa? Dodam, że pracowałam w tej firmie od 2006 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą wypowiedzenia umowy było nieprzyjęcie przez Panią nowych warunków wynikających z wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Do wypowiedzenia wynikającego z nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy na mocy art. 42 § 1 Kodeksu pracy stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

Należy przez to rozumieć, że wobec powyżej wskazanego sposobu rozwiązania stosunku pracy trzeba także stosować odpowiednie przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Zgodnie z art. 10 wskazanej ustawy w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż przewidzianą dla zwolnień grupowych, pracownikowi zwalnianemu należna będzie odprawa w przewidzianej ustawą wysokości.

 

Jeżeli więc spełnione zostały wskazane powyżej warunki, tj. Pani pracodawca zatrudniał więcej niż 20 osób w chwili rozwiązania z Panią stosunku pracy oraz wyłączną przyczyną rozwiązania umowy była przyczyna niedotycząca pracownika, z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy pracodawca obowiązany był Pani wypłacić odprawę.

 

Zgodnie z art. 8 wcześniej przytoczonej ustawy – przyjmując, że była Pani zatrudniona u swojego pracodawcy ponad 2 lata w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika przysługuje Pani odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus III =

»Podobne materiały

Czy należy mi się odprawa?

Czy należy mi się odprawa przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron? Umowa była zawarta na czas nieokreślony, rozwiązał ją pracodawca. Chcę zaznaczyć, że na moje miejsce zostanie zatrudniony inny pracownik. Na podpisanym przeze mnie porozumieniu widnieje klauzula, z której chyba wynika,
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »