.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy mi się wynagrodzenie za okres przed przywróceniem do pracy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.02.2015

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy 10 września. Odwołałam się od tego wypowiedzenia i wyrokiem sądu zostałam przywrócona do pracy. 20 listopada złożyłam wniosek o dopuszczenie mnie do pracy, pracodawca nakazał stawić się w niej dnia 25. Czy mogę (jak?) ubiegać się o wynagrodzenie za okres po zwolnieniu, a przed przywróceniem do pracy? Co z tzw. trzynastką, która mi przepadła?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks pracy, zwany dalej K.p. Z treści Pani pytania wynika, iż w dniu 10 września została z Panią rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Od tego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika złożyła Pani odwołanie. Na skutek skutecznie wniesionego odwołania, została Pani wyrokiem sądu przywrócona do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy. W dniu 20 listopada złożyła Pani wniosek o natychmiastowe dopuszczenie do pracy. Pracodawca nakazał Pani stawić się do pracy w dniu 25 listopada.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 57 K.p., zgodnie z którym „pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc”.

 

Innymi słowy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jest uzależnione od długości okresu wypowiedzenia. Wyjątek od powyższej reguły przewiduje § 2 skazanego powyżej przepisu, zgodnie z którym „jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem–ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego”.

 

Korzystny z punktu widzenia Pani interesu jest pogląd wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt I PZ 1/09, zgodnie z którym „osoba dochodząca przywrócenia do pracy nie musi równocześnie, ani też w ogóle, żądać wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, ale jego uzyskanie przez osobę przywróconą do pracy nie jest możliwe bez zgłoszenia roszczenia o jego zasądzenie”.

 

Warunkiem uzyskania prawa do wynagrodzenia jest podjęcie przez pracownika pracy w wyniku przywrócenia go do pracy, a w gruncie rzeczy zgłoszenie przez niego w ciągu siedmiu dni gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

 

Mniemam zatem, iż w toku postępowania toczącego się na skutek wniesionego odwołania nie złożyła Pani roszczenia o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W chwili obecnej, jako że jest to roszczenie ze stosunku pracy, podlega ono przedawnieniu po upływie 3 lat. Należy zatem złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Przed wytoczeniem powództwa może Pani złożyć do pracodawcy wezwanie przesądowe do zapłaty, na którego mocy wezwanie Pani pracodawcę do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 57, tj. w zależności od długości okresy wypowiedzenia na dzień złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Jeżeli chodzi o tzw. trzynastkę, należałoby zapoznać się z regulaminem wewnętrznym, który przewiduje prawo do takiego wynagrodzenia dodatkowego i warunków jego wypłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton