Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nabycie spadku podlega opodatkowaniu?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.08.2013

Nabycie majątku w drodze spadkobrania podlega co do zasady opodatkowaniu. Jednak najbliższa rodzina spadkodawcy może być zwolniona z tego przykrego obowiązku. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku urzędowi skarbowemu w odpowiednim terminie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie spadku – powstanie obowiązku podatkowego

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków określa ustawa o podatku od spadków i darowizn1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku, czyli złożenia odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem.

Wyłączenia niektórych składników spadku spod obowiązku podatkowego

Nie wszystko jednak, co spadkobierca otrzymał w spadku, podlega podatkowi. Nie podlega w szczególności obowiązkowi podatkowemu:

 

 1. nabycie praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
 2. nabycie środków z pracowniczego programu emerytalnego;
 3. nabycie środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;
 4. nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.

 

Ponadto zwalnia się od podatku między innymi:

 

 1. nieruchomości i ich części składowe stanowiące gospodarstwo rolne lub jego część (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, budynków do specjalistycznej hodowli zwierząt i urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych) pod warunkiem, że będzie ono prowadzone przez spadkobiercę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;
 2. nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych;
 3. nabycie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym;
 4. nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez spadkobiercę sprzedane lub darowane osobom trzecim.

 

Kwota wolna od podatku

Spadek podlega opodatkowaniu dopiero od pewnej wartości. Pod uwagę bierze się w tym przypadku czystą wartość, czyli wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Progi kwot wolnych od podatku zależą od grupy podatkowej i wynoszą:

 

 1. 9 637 zł - dla I grupy podatkowej;
 2. 7 276 zł - dla II grupy podatkowej;
 3. 4 902 zł - dla III grupy podatkowej.

 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III – innych spadkobierców.

 

Zwolnienie najbliższej rodziny spadkodawcy z podatku od spadku


Najbliższa rodzina spadkodawcy może być zwolniona od całości podatku niezależnie od tego, co wchodzi w skład spadku. Na zwolnienie może liczyć następujący krąg osób: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku jest zgłoszenie nabycia spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Zgłoszenia należy dokonać na specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu SD-Z2.

 

 


________________________________________
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI plus cztery =

 

»Podobne materiały

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »