Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zwrócić zaliczkę?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.01.2014

Wiele lat temu wyjechałam wraz z moją córką za granicę. Mąż został w kraju. Nie mieliśmy rozwodu. W 2012 r. mąż zmarł, lecz przed śmiercią spisał testament. Wszystko przekazał konkubinie. Ja wykupiłam mieszkanie, za które wpłaciłam wkład. Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż, znalazł się nabywca i wpłacił zaliczkę. Konkubina zmarłego męża zablokowała sprzedaż – jej prawnik wpisał zastrzeżenie do księgi wieczystej. Kupujący nie może dostać kredytu i żąda zwrotu zaliczki. Z zaliczki ja otrzymałam niewiele pieniędzy, bowiem prawnik potrącił sporą kwotę za swoje honorarium, a część otrzymał pośrednik. Czy muszę zwrócić zaliczkę, mimo że ja otrzymałam tylko niewielką sumę? Co zrobić, aby konkubina przestała blokować sprzedaż mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż wiele lat temu wyjechała Pani wraz z córką za granicę. Małżonek pozostał w kraju. W testamencie małżonek zapisał cały majątek swojej konkubinie. Mieszkanie, w którym wcześniej razem Państwo mieszkali, zostało przez Panią w całości wykupione. Tuż przed sprzedażą osobie trzeciej konkubina zablokowała sprzedaż. W związku z zaistniałą sytuacją pyta Pani: „Czy muszę zwrócić zaliczkę?”.

 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują kwestii zaliczki. Uregulowanie w Kodeksie znalazł natomiast zadatek. Jak stanowi art. 394 K.c.:

 

„Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

 

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony”.

 

Zadatek pełni zatem funkcję gwarancyjną należytego wywiązania się z umowy.

 

Nie można jednak mylić zadatku z zaliczką. Zaliczka nie jest bowiem, jak wskazano powyżej, uregulowana w przepisach K.c. Wprowadzana jest ona do umów na podstawie zasady swobody umów.

 

Zaliczka winna być zwrócona osobie ją wpłacającej w sytuacji, kiedy umowa, która przewidywała wpłatę zaliczki, nie będzie zrealizowana. Zasadne jest jednak podkreślenie, iż czym innym jest zaliczka, a czym innym honorarium prawnika i pośrednika ds. nieruchomości. Jeżeli bowiem chętny na zakup nieruchomości wpłacił środki pieniężne tytułem zaliczki, to niedopuszczalne jest potrącenie sobie przez prawnika i pośrednika swojego wynagrodzenia. Każdy z nich miał bowiem osobne roszczenie do Pani. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, jak zostały sformułowane postanowienia umowne określające kwestię zapłaty. Z treści bowiem Pani pytania wynika, iż nastąpiło potrącenie należności. W mojej ocenie, mając na uwadze, iż transakcja nie doszła do skutku, potrącenie takie było przedwczesne. Powyższe można jednak ustalić z całą pewnością tylko po dokładnym zapoznaniu się z treścią umów, które łączyły Panią z prawnikiem i pośrednikiem.

 

Odnosząc się do kwestii zablokowania sprzedaży mieszkania, należy wskazać, iż konieczne jest ustalenie, co wchodzi w skład spadku po zmarłym małżonku. Przypuszczam, iż sprawa dotyczy własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego. Wspomina Pani bowiem o wkładzie mieszkaniowym. Istotne w tego rodzaju sprawach jest ustalenie, czy przydział mieszkania był dokonany wyłącznie na Panią, czy też na małżonka, czy został dokonany w trakcie trwania małżeństwa, czy przed jego zawarciem. Powyższe wymaga jednak zapoznania się z teczką prowadzoną dla lokalu mieszkalnego.

 

Reasumując, w mojej ocenie, winna Pani zwrócić w całości wpłaconą zaliczkę. Inną kwestią jest prawidłowość potrącenia dokonanego przez prawnika i pośrednika, ale powyższe wymaga zapoznania się z treścią umowy i postanowieniami określającymi sposób zapłaty za świadczone usługi. Odnosząc się do zablokowania sprzedaży mieszkania, należy wskazać, iż powyższe wymaga ustalenia okoliczności, jak wskazano powyżej, bowiem może się zdarzyć tak, iż mieszkanie stanowi wyłącznie Pani majątek osobisty, do którego konkubina małżonka nie będzie miała żadnego prawa, mimo wydanego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 0 =

»Podobne materiały

Jak odzyskać zaliczkę?

Umówiłem się z właścicielem firmy X na otynkowanie domu. Z góry ustaliliśmy dokładny termin prac, ja i żona wzięliśmy urlop i przylecieliśmy specjalnie w tym celu do Polski (mieszkamy obecnie i pracujemy we Włoszech). Przedtem przez mojego brata właścicielowi firmy została przekazana zaliczka w

 

Problem z odzyskaniem zaliczki

Kilka miesięcy temu z narzeczoną zarezerwowaliśmy restaurację na wesele. Wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości 1500 zł (mamy na to pokwitowanie). Później dopłaciliśmy jeszcze 3000 zł – ale już bez pokwitowań. Niedawno zmarła moja mama, musimy więc odwołać przyjęcie. Właściciel lokalu zobowiąza

 

Zwrot wpłaconej zaliczki

Adwokat nie wywiązuje się z naszej umowy związanej z prowadzeniem sprawy o odszkodowanie. Minęło już sporo czasu, a ja nie otrzymuję żadnych informacji, nic się nie dzieje w sporze z ubezpieczycielem. Czy po rozwiązaniu umowy z adwokatem mogę liczyć na zwrot wpłaconej zaliczki za usługę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »