.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zamienić mieszkania komunalne?

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 02.05.2015

Moja mama jest najemcą mieszkania komunalnego dwupokojowego, w którym ja również jestem zameldowany. Mama od wielu lat ma partnera, który też posiadacza mieszkanie komunalne jednopokojowe. Czy jest możliwa zamiana mieszkań komunalnych, to znaczy, abym to ja stał się najemcą mieszkania jednopokojowego, a mama ze swoim partnerem zamieszkaliby razem w tym większym mieszkaniu? Czy gmina zgodzi się na taką zamianę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 – dalej „ustawa”) rady gmin winny podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinna zawierać w szczególności:

 

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Sugeruję, aby udał się Pan do właściwego dla przedmiotowego lokalu urzędu gminy i uzyskał informację bądź kserokopię uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wspomnianą uchwałę może Pan też zapewne odszukać na stronie internetowej urzędu. Dopiero analiza tej uchwały pozwoli na odpowiedź, jakie kroki należy poczynić w celu zmiany głównego najemcy.

 

Musi mieć Pan na uwadze, iż procedura zmiany najemcy nie jest prosta i urzędy nie chcą dokonywać takich zmian. Na zmianę najemcy mieszkania musi wyrazić zgodę gmina, w której zasobie to mieszkanie się znajduje.

 

Wniosek o zmianę głównego najemcy, tak jak wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów gminy musi spełniać kryteria wskazane w stosownej uchwale. To ona wskazuje krąg osób, które mogą ubiegać się o mieszkanie z zasobów gminy. Ponadto osoby te winny spełniać kryteria wymienione w uchwale. Co do zasady są to m.in.: nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, odpowiednie zagęszczenie w lokalu, w którym obecnie przebywa wnioskodawca, określony dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny itp.

 

Uchwała z pewnością wskazuje dokumenty, które mają być załączone do wniosku oraz określa procedurę rozpatrzenia wniosku.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż obowiązujące regulacje co do zasady przewidują procedurę zmiany najemcy, jednakże do oceny szans powodzenia takiej procedury niezbędna jest analiza stosownej uchwały oraz analiza Pana sytuacji materialnej, życiowej itp. Być może w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę najemcy istniałaby możliwość podnajmu wspomnianego mieszkania jednopokojowego. Proszę zatem zapoznać się z regulacją dotyczącą podnajmu, co do zasady wymagany będzie zapewne wniosek złożony do wynajmującego i spełnienie zapewne określonych warunków, które są wymagane i wymienione w uchwale oraz niezbędne do wyrażenia zgody na podnajem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »