Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można używać loga znanego producenta w działalności własnej firmy?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 29.10.2009

Otwieram sklep odzieżowy. Kupiłem ubrania od legalnego hurtownika z Wielkiej Brytanii, co mogę potwierdzić fakturą. Chciałbym handlować ubraniami znanych marek. Czy mogę znaki firmowe tych znanych firm umieścić na witrynie sklepu, na jego ścianach, na ulotkach informacyjnych o sklepie, na banerze reklamowym przed sklepem? Oczywiście produkty tych firm będą znajdowały się w asortymencie mojego sklepu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielając odpowiedzi na Pana pytanie, jednoznacznie stwierdzam, że NIE.

 

Planowane przez Pana zachowanie w sposób niebudzący wątpliwości zostałoby zakwalifikowane jako jeden z czynów nieuczciwej konkurencji, skatalogowanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Oto brzmienie przepisu:

 

„Art. 5 [Symbol przedsiębiorstwa]: Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

 

Właśnie logo znanych marek jest takim symbolem tychże przedsiębiorców. Jedyne, co Panu wolno uczynić, to podawać informacje o nazwach produktów i ich wytwórców (producentów). Nigdy natomiast nie można wykorzystywać do tego celu loga, czy też innych wymienionych oznaczeń przedsiębiorcy. To, że ma Pan w asortymencie towar oznaczony logiem producenta, jest jedyną dozwoloną formą „autopromocji”. Właśnie na tym polega prawo do dysponowania firmą, a każde inne zachowanie zakłócające tę wyłączność jest po prostu sankcjonowane zarówno odpowiedzialnością administracyjną egzekwowaną przez UOKiK, natomiast odpowiedzialność majątkowa będzie wyegzekwowana na drodze sądowej.

 

Ponadto Pana czyn – stosownie do zamiaru i zakresu użycia loga znanych marek – może zostać zakwalifikowany jako nie tylko bezprawne użycie symboli, ale jako niedozwolona reklama.

 

„Art. 16 [Reklama]: 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

(...)

2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.”

 

Widząc bowiem na ścianie, na ulotkach i w innych oznaczeniach logo znanych marek, klient ma prawo uważać, że jest to sklep tychże przedsiębiorców, a nie tylko (oczywiście z całym szacunkiem dla Pana działalności) przedsiębiorcy, prowadzącego sprzedaż produktów tych marek. Inną sytuacją jest oczywiście uzyskanie zgody od przedstawicieli (krajowych dystrybutorów) tychże producentów na określone w umowie dokonanie oznaczeń z wykorzystanie logo danej marki.

 

Jeśli nie zaniecha Pan swego zamiaru, proszę liczyć się z następującymi działaniami ze strony przedsiębiorców, których loga Pan użyć zamierza:

 

„Art. 18 [Roszczenia]: 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

 

Art. 18a [Ciężar dowodu]: Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd.”

 

 

Stanowczo więc odradzam realizacji pomysłu opisanego w pytaniu, oczywiście odpowiedzialność ta może być znacznie bardziej rozbudowana i w swych roszczeniach przedsiębiorcy mogą sięgać do przepisów o ochronie własności przemysłowej, ochronie praw do używania firmy, a nawet dotyczących przestępstw gospodarczych. Jednak najszybciej wskażą działanie Pana jako czyn nieuczciwej konkurencji – to bardzo wygodne, bo dowód w sprawie braku jego popełnienia spoczywa na Panu, a wywieść z niego można zarówno odpowiedzialność karno-administracyjną, jak i cywilnoprawną odszkodowawczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »