.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 29.09.2010

Jeżeli pracuję już ponad 3 lata i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to czy istnieje możliwość skrócenia go? Jeżeli tak, to do jakiego minimalnie czasu i od kogo to zależy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, jest Pan zatrudniony u pracodawcy na umowę na czas nieokreślony przez ponad 3 lata.

 

Zgodnie z powyższym na mocy art. 30 § 1 w związku z art. 36 Kodeksu pracy, Pańska umowa o pracę może być rozwiązana:

 

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Aby doszło do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zakładając, że brak jest przesłanek do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia (z winy pracodawcy lub pracownika), najbardziej odpowiednią formą byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron stanowi bilateralną (dwustronną) umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Stosunek pracy w takim przypadku rozwiązywany jest na warunkach określonych w porozumieniu.

 

O ile postanowienia umowy nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ani ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 8 Kodeksu pracy), o tyle mogą one w dowolny sposób kreować rozwiązanie stosunku pracy, w tym obiektywnie na niekorzyść pracownika (ze skróceniem okresu wypowiedzenia).

 

Tym samym jednym z postanowień porozumienia może być rozwiązanie umowy z krótszym okresem wypowiedzenia bądź nawet bez tego okresu.

 

Jeżeli pracownik lub pracodawca zdecydowałby się rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia, z mocy prawa przewidziany jest okres wypowiedzenia w wymiarze określonym w ustawie. Dla Pana stażu pracy, zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy, jest to 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia nie oznacza jednocześnie, że niedopuszczalne jest skrócenie okresu wypowiedzenia.

 

Ze względu na charakter rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, które jest jednostronnym oświadczeniem woli strony wypowiadającej umowę, do skrócenia okresu wypowiedzenia konieczna jest zgoda drugiej strony wyrażona w tej samej formie, jaka jest przewidziana dla rozwiązania umowy (tj. w formie pisemnej).

 

Formalnie jedna ze stron powinna złożyć wniosek (propozycję) rozwiązania umowy w terminie wcześniejszym, niż wynika to z Kodeksu pracy, który to wniosek (jeżeli byłby zaakceptowany) powinien stanowić kanwę dla pisemnego porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia.

 

Wskazana zgoda przyjęłaby formę porozumienia stron, które nie zmieniłoby jednocześnie charakteru rozwiązania umowy. Nadal umowa rozwiązana by była w drodze wypowiedzenia, jednakże za skróconym okresem zgodnie z porozumieniem.

 

W sytuacjach typowych, w których nie mamy do czynienia z rozwiązaniem pracodawcy, przejęciem go przez inny podmiot bądź inną sytuacją mogącą w sposób szczególny wpływać na jego sytuację prawną, brak jest podstaw do skrócenia okresu wypowiedzenia w innym trybie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »