.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?

Pracuję w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – brakuje mi dwóch lat do emerytury. Słyszałem plotki, że mam zostać zwolniony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy faktycznie mogę zostać zwolniony na dwa lata przed emeryturą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 39 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 K.p. oznacza zakaz złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w okresie przedemerytalnym określonym w tym przepisie. Zakaz wypowiedzenia obejmuje wszystkie rodzaje umów, które mogą być wypowiadane, tj. umowy na czas nieokreślony i okres próbny, a także – jeśli strony dopuściły wcześniej jej wypowiedzenie – umowy na czas określony.

 

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Sąd Najwyższy:

 

„Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 K.p. nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę. (...) W przypadku osób korzystających już ze świadczeń emerytalnych nie ma mowy o uzyskaniu prawa do emerytury z osiągnięciem owego wieku, bo prawo to już zostało uzyskane i jest wykorzystywane. (...) Wykładnia celowościowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku o objęciu ochroną tylko takich osób, które będąc w zaawansowanym wieku nie mają jeszcze prawa do emerytury, a w przypadku wypowiedzenia mogłyby mieć trudności w uzyskaniu innej pracy. (...) Cel taki nie występuje w przypadku osób pobierających już emeryturę” (por. uchwała SN z dnia 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, OSNCP 1992, nr 1, poz. 14).

 

Z powyższej uchwały Sądu Najwyższego należy wyprowadzić wniosek, iż ochrona ustaje dopiero w momencie rozpoczęcia pobierania emerytury.

 

Potwierdza to stanowisko Sądu Najwyższego, według którego złożenie przez pracownika do ZUS za pośrednictwem pracodawcy – w czasie trwania zatrudnienia – wniosku o emeryturę nie oznacza przedstawienia konkludentnie oferty rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pod warunkiem uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego (por. SN wyrok z dnia 25 kwietnia 1991 r., I PRN 17/91, Sł. Prac. 1992, nr 2, s. 25).

 

W przypadku zwolnień pracowników na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o grupowych zwolnieniach pracowników, o których mowa w art. 39, można złożyć tylko wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe warunki pracy i płacy (art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 10 tej ustawy).

 

Należy jednocześnie wskazać, iż ochrona z art. 39 K.p. dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę w ogóle. Tym samym należy dopuścić możliwość rozwiązania stosunku pracy na podstawie:

 

  1. zgodnego porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.),
  2. wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika (art. 30 § 1 pkt 2).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Tyła

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie handlowym i bankowym. Członek stowarzyszenia na rzecz ochrony prawa Lex et Veritas z siedzibą w Jaworznie, stawiającego sobie za cel szerzenie w społeczeństwie wiedzy prawnej oraz rozszerzanie świadomości prawnej obywateli. Aktualnie prowadzi kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Opolu oraz oddziałem w Oleśnie.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl