.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę żądać zaprzestania kontaktów z moją żoną?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.09.2016

Moja żona kontaktowała się potajemnie ze swoim znajomym. Odkryłem to i zażądałem zerwania znajomości. Obecnie żona stara się odbudować moje zaufanie. Czy mogę zażądać niekontaktowania się z nią przez tego człowieka, bo inaczej oskarżę go o nękanie? Jego działania szkodzą naszej rodzinie. Czy moje żądanie będzie zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

 

W mojej ocenie powinien Pan wezwać Pana do zaprzestania naruszania Pana dóbr osobistych, po rygorem skierowania sprawy do sądu. Nie powinien Pan wskazywać na oskarżenie, bowiem tego rodzaju działaniu znajomy żony może wykorzystać przeciwko Panu postępowania z powodu kierowania groźby bezprawnej. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na przepis art. 23 K.c., zgodnie z którym „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Co prawda nie ma tu mowy o prawie do życia w rodzinie, ale ustawodawca w ww. przepisie nie wymienia wszystkich dóbr osobistych, a przywołuje jedynie niektóre. Powyższe wynika z faktu, iż w treści pisze się „jak w szczególności”. Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie i orzecznictwie prawo do życia w rodzinie i utrzymywania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste (art. 23 i 24 K.c.). Pogląd taki wyraził Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 694/12.

 

Analogiczne stanowisko wypowiedział Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 218/15, który wskazał, iż „otwarty katalog dóbr osobistych obejmuje również dobro w postaci szczególnej więzi uczuciowej i emocjonalnej między rodzicami, dziećmi i rodzeństwem, prawo do życia w pełnej rodzinie i do kultywowania więzi rodzinnych”.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie winien Pan skierować oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania Pana dóbr osobistych pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl