Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę walczyć o odprawę?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.06.2015

Od kilku lat pracuję w dużej firmie. Niedawno zamknięto mój odział i przeniesiono do innego miasta. Mogę kontynuować pracę w innym mieście lub otrzymać odprawę. Zdecydowałam się na zmianę miejsca, nie dano mi do podpisania żadnego aneksu. Obecnie, czyli po pół roku, zmieniłam zdanie. Chcę zmienić pracę. Czy mogę walczyć o odprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli pracodawca wskazany w pytaniu zatrudnia 20 i więcej pracowników, to wówczas – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy z tego tytułu.

 

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) „jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy, to jest mniej niż w sytuacji zwolnień grupowych, a więc mniej niż:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

 

– wówczas pracownikowi należy się odprawa”.

 

Na podstawie art. 1 ustawy „przepisy ustawy stosuje się przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.”

 

Liczby odnoszące się do pracowników obejmują pracowników, z którymi w ramach zwolnienia grupowego, następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników (jest to zwolnienie grupowe).

 

Jednakże Pan nie zostaje zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Co do zmiany miejsca pracy – pracodawca może bez zgody pracownika zobowiązać go do pracy w innym mieście na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

 

Na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, przy zaistnieniu kodeksowych przesłanek pracodawca może zmienić miejsce świadczenia pracy pracownika bez jego zgody. Jeżeli natomiast ma to ma być stała zmiana miejsca wykonywania pracy, pracodawca musi złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy.

 

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Instytucja uregulowana w art. 42 § 4 jest przewidziana dla sytuacji tymczasowych. Nie ma zastosowania w przypadku konieczności dłuższej zmiany warunków pracy pracownika. Warunkiem dopuszczalności zmiany miejsca świadczenia pracy z jednego miasta na drugie są:

 

  • uzasadnione potrzeby pracodawcy,
  • powierzana praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika na podstawie, których został on zatrudniony,
  • niezmieniona na niekorzyść pracownika wysokość wynagrodzenia.

 

Jeśli więc nie otrzymał Pan oficjalnego wypowiedzenia zmieniającego, które powinno być dokonane na piśmie, to może Pan pracować w innym mieście jedynie przez 3 miesiące, a potem pracodawca powinien Panu wręczyć wypowiedzenie zmieniające.

 

Oznacza to, że do czerwca nie ma podstaw do wypłacenia odprawy, a potem powinien Pan ją otrzymać, jeśli w wyniku nieprzyjęcia wypowiedzenia zmieniającego zostanie Pan zwolniony (oczywiście jeśli pracodawca zatrudnia nadal co najmniej 20 osób).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus dwa =

»Podobne materiały

Umowa-zlecenie dla sprzedawcy w sklepie

Czy jest możliwość zatrudnienia sprzedawcy w małym sklepie spożywczo-przemysłowym na umowę-zlecenie zgodnie z przepisami prawa?

 

Miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę pracowników budowlanych

Mam pytanie o miejsce wykonywania pracy. Zatrudniam pracowników elektromonterów, którzy w umowach o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają wpisaną główną siedzibę firmy (ich praca de facto wiąże się z ciągłymi zmianami miejsc pracy). Obecnie pracownicy dojeżdżają do jednego miejsca, ale jest to i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »