Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę utracić prawo do pieniędzy z funduszu alimentacyjnego?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.11.2009

Otrzymuję na trójkę dzieci pieniądze z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1500 zł. Mojemu eksmężowi sąd zasądził po 600 zł na dziecko, ale nie płaci i trudno od niego coś wyegzekwować nawet komornikowi, bo przebywa za granicą. Ogółem suma zaległych i bieżących alimentów to 65 tys zł. Jakieś pół roku temu przesłał mi w czterech przelewach pieniądze w ramach zwrotu za dług, który za niego spłaciłam po rozstaniu (mogę to udokumentować). Ostatnio odszukano go, a wtedy oświadczył, pokazując te cztery blankiety, że płaci alimenty, choć to nieprawda. Odtąd do wczoraj nie przesłał już nic. Wczoraj przyszedł przelew na 400 euro, nie odebrałam tych pieniędzy, bo boję się utracić pieniądze z funduszu. Zanim mi je przyznano, było mi bardzo ciężko z dziećmi i długami. Boję się, że mogę stracić stały dochód na dzieci, o który walczyłam tak długo. Jemu nie mogę wierzyć, po tym jak postępuje i wysyła pieniądze, kiedy chce i ile mu pasuje. Nie wiem, co robić. Z tego co wiem, na przekazach nie było napisane, że to pieniądze na alimenty, czy więc mam to zgłosić w funduszu, mimo że to zwrot długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę utracić prawo do pieniędzy z funduszu alimentacyjnego?

Pomoc osobom uprawnionym w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ilekroć w ustawie jest mowa o bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Z uwagi na powyższe, w Pani przypadku egzekucja alimentów będzie nieskuteczna dopóki ojciec dzieci nie spłaci pełnej kwoty zaległości alimentacyjnych (65 tys. zł) oraz nie będzie na bieżąco uiszczał należnych dzieciom alimentów w pełnej wysokości (po 1800 zł miesięcznie). Nie powinna się Pani obawiać, że w Pani przypadku komornik lub sąd nie wyda Pani zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji jako warunek przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bezskuteczność egzekucji, jako warunek przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w Pani przypadku zapewne długo jeszcze, ze względu na wysokość zaległych alimentów, będzie aktualny.

 

Drugim z warunków otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzyskiwanie przez rodzinę dochodu, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego kwoty 725 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekroczy tę kwotę, świadczenie z funduszu nie przysługuje.

 

Zgodnie z ustawą do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczenia alimentacyjnego, zaliczają się:

 

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  3. inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w danym roku przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r., do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych.

 

Otrzymane przez Panią alimenty na dzieci zaliczane są do dochodu rodziny.

 

Zgodnie zaś z § 13 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń dotyczących ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855) – w przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej w tytule egzekucyjnym, do dochodu rodziny, stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń, wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości, udokumentowanej:

 

  1. przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w zaświadczeniu o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w tytule egzekucyjnym;
  2. w oświadczeniu o wysokości otrzymanych alimentów lub zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż ustalone w tytule egzekucyjnym.

Czy każda wpłata pieniędzy przez dłużnika alimentacyjnego będzie uznana za spłatę zaległych alimentów?

Odnośnie wpłat przekazywanych Pani przez ojca dzieci: jeśliby ojciec dzieci twierdził, iż były to alimenty na dzieci, należy pamiętać, iż jeżeli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dłużnik powinien spełniać swoje świadczenie wpłacając należne wierzycielowi kwoty na konto komornika.

 

Skoro ojciec dzieci nie zaznaczył na przekazie, iż płaci alimenty na dzieci, a Państwo umawiali się, że zwróci Pani wydane przez Panią środki przeznaczone na spłatę jego zobowiązań, to trudno mu będzie udowodnić, że były to wpłaty alimentów, tym bardziej że powinien te kwoty wpłacać na konto komornika.

 

Moim zdaniem, skoro ojciec dzieci, Pani eksmąż miał oddać Pani pieniądze, z których pokryła Pani jego zobowiązania i tak się Państwo umawiali, to nie można uznać, że zapłacił on alimenty. Jednak trudno przewidzieć, jak te wpłaty potraktuje urząd wypłacający świadczenie.

 

W oświadczeniu o uzyskanych dochodach w roku 2009, jakie będzie musiała Pani dołączyć do wniosku o świadczenia z funduszu – kwoty wpłacone przez męża w tym roku (faktycznie przez Panią uzyskane) będzie musiała Pani ewentualnie uwzględnić w przyszłym okresie zasiłkowym.

 

Jeżeli ojciec dzieci zacznie spłacać alimenty, np. przez komornika, choćby w wysokości mniejszej niż zasądzone, to kwota przekazanych Pani alimentów będzie doliczana do dochodu rodziny. Jeżeli otrzyma Pani jakieś alimenty od ojca dzieci w tym roku, to będą one uwzględnione w dochodzie za bieżący rok, który będzie uwzględniany w okresie zasiłkowym od 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

 

Takie rozwiązanie – zaliczanie wpłat zaległych alimentów do dochodu, powoduje, że spłata zaległych alimentów może spowodować, że uprawniony nie będzie mógł skorzystać z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, kiedy alimenty bieżące nie są płacone – jest krytykowane, ale na razie nie zanosi się na zmianę tych niekorzystnych przepisów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =

11.12.2012

To jest niesprawiedliwe też utraciłam FA na niepełnosprawne dziecko, bo w okresie zasiłkowym przekroczyłam dochód z 2011 roku a ojciec dziecka dalej nie płaci. Powiem więcej ojciec mojego starszego dziecka spłacił mi zaległe alimenty 5 tys co mops wliczył do dochodu całej rodziny i cierpi na tym niewinne dziecko. !!!!
Czy można tą sprawę skierować do strasburga? do rzecznika praw dziecka ??? do Pana Boga ???
nie mam za co zyć zbliżają się święta ;-((((

ana

»Podobne materiały

Alimenty z funduszu alimentacyjnego – przekroczenie kryterium dochodowego

Moja córka z poprzedniego związku ma przyznaną I grupę inwalidzką. Jej ojciec ma zasądzone alimenty, ale ich nie płaci, bo jego rodzina korzysta z pomocy społecznej, o czym poinformował mnie komornik. Ja otrzymywałam środki z funduszu alimentacyjnego, ale z powodu niewielkiego przekroczenia kryteriu

 

Przeznaczenie pieniędzy z zaległości alimentacyjnych na zakup mieszkania

Planuję zakup mieszkania. Czy mogę na ten cel przeznaczyć pieniądze pochodzące z zaległości alimentacyjnych, które otrzymałam na małoletnie dziecko od byłego partnera?

 

Problemy wychowawcze a władza rodzicielska

Mamy troje dzieci – 16-letniego syna oraz dwie córki (roczną i trzyletnią). Z synem mamy wielkie problemy wychowawcze. Ucieka z domu, nie ma go po kilka tygodni. Dopuszcza się pobić, handlu narkotykami. Grozi matce i siostrom. Oczywiście nie uczęszcza do szkoły. Gdy nic nie pomagało, wyrzucili

 

Czy sąd może wyznaczyć osobę kuratorem bez jego zgody?

Dostałem wezwanie do sądu w charakterze świadka, gdzie będę przesłuchiwana na okoliczność ustanowienia kurateli dla osoby nieobecnej. Czy sąd może mnie wyznaczyć kuratorem bez mojej zgody? Jeżeli tak, do jakich obowiązków będę zobowiązana? Jestem skromnym emerytem nieobeznanym z sądem, co budzi moje

 

Oczekiwanie na decyzję sądu

Mój mąż otrzymał termin zgłoszenia się do zakładu Karnego celem odbycia 2 lat pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu. 3 tygodnie temu napisał do sądu prośbę o odroczenie kary na pół roku ze względu na mój stan zdrowia (jestem żoną – osobą niepełnosprawną). Do tej pory nie otrzymaliśmy odpow

 

Zrobienie zjazdu na drogę publiczną

Trzy lata temu kupiłem działkę budowlaną oraz przylegającą do niej działkę drogową, która prowadzi do drogi publicznej i z której na zasadzie służebności korzystają sąsiedzi z niżej położonych działek. Planuję budowę domu, więc wystąpiłem do ZIKiD-u o wydanie warunków przyłączenia do drogi. Miałem n

 

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Darowizna od babci dla wnuczki

Otrzymałam od babci w formie darowizny 40 00 zł. Czy muszę od tego zapłacić podatek? Jako skorzystać ze zwolnienia?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »