Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ubiegać się o całkowite przejecie praw rodzicielskich?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.05.2016

Jestem samotnym ojcem wychowującym dwójkę dzieci. Ponad trzy lata temu opuściła mnie żona, która jest matką naszych dzieci. Przebywa ona za granicą. Napisała mi list, że zaczęła nowe życie i już do nas nie wróci. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o całkowite przejęcie praw rodzicielskich?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najbardziej. W Pana sytuacji, w obliczu tego, że żona porzuciła dzieci, nie spełnia obowiązków rodzicielskich, jest to powód do pozbawienia jej władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

 

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem ingerencji sądu opiekuńczego w zakresie ich praw w stosunku do dzieci. Nie narusza jednak praw leżących poza sferą tej władzy, a wynikających ze stosunku rodzicielskiego. Korzystają więc ze stanu cywilnego pochodzenia dziecka od nich, zachowują prawo do alimentów od dziecka, prawo dziedziczenia po nim, jeżeli nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia, prawa osobistej styczności z dzieckiem, chyba że sąd opiekuńczy orzeknie zakaz tego prawa. Dziecko również zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma na celu wyłącznie ochronę interesów dziecka, nie zaś ukaranie rodziców. Sąd zatem w orzeczeniu nie stwierdza, czy orzekł pozbawienie władzy z winy, czy bez winy rodziców.

 

Podstawą żądania pozbawienia władzy rodzicielskiej jest art. 111 § 1 Kodeksu rodzicielskiego, który przewiduje trzy rodzaje przyczyn pozbawienia:

 

  1. trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu;
  2. nadużywanie tej władzy;
  3. rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka.

 

Pierwsza przyczyna może być niezawiniona, pozostałe są zawinione przez rodziców.

 

Trwała przeszkoda to taka, która według wiedzy i doświadczenia życiowego będzie trwała przez długi okres i nie można się spodziewać, by ustała przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

 

W myśl art. 111 § 1 „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej”. Może być ono orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie (art. 109 i 147). W sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej dziecko nie jest uczestnikiem postępowania w rozumieniu art. 510 Kodeksu postępowania cywilnego (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z dnia 26 stycznia 1973 r., sygn. akt III CZP 101/71, OSNCP 1973/7–8, poz. 118).

 

Zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy ma charakter rażący, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Zaniedbania mniejszej wagi uzasadniają z reguły tylko wydanie zarządzeń przewidzianych w art. 109, chyba że cechuje je nasilenie złej woli. Porzucenie dzieci to wystarczający argument

 

Na pewno będzie trzeba podać świadków, być może przesłuchać dzieci w obecności psychologa.

 

Właściwość miejscową sądu opiekuńczego określa się według osoby małoletniego, a więc przede wszystkim według miejsca jej zamieszkania (art. 26 Kodeksu cywilnego), a w braku tego - według miejsca pobytu małoletniego (art. 569 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy. Zarówno z tego przepisu, jak i z całokształtu unormowań tej instytucji wynika, że pojęcie sądu opiekuńczego nie stanowi kategorii ustrojowo-organizacyjnej, sąd opiekuńczy bowiem nie jest ani sądem szczególnym, ani nawet ustawowo wyznaczonym odrębnym wydziałem (organizacyjnie działa w ramach wydziału sądu rejonowego, będącego tzw. sądem rodzinnym). Sądem opiekuńczym jest przeto sąd rejonowy w takim zakresie, w jakim rozpoznaje sprawy opiekuńcze, i tym samym stosuje szczególne zasady postępowania. Sąd opiekuńczy jest więc kategorią proceduralną: jego odrębność jest typu procesowego, a nie organizacyjnego (A. Zieliński, O sądzie opiekuńczym, „Nowe Prawo” 1968/7–8, s. III). Aby zachować ścisłość, należałoby przeto mówić nie o sądzie opiekuńczym, lecz o sądzie rejonowym działającym jako sąd opiekuńczy albo lepiej o trybie postępowania opiekuńczego. W odróżnieniu od sądów opiekuńczych sądy rodzinne są kategorią organizacyjną, a nie procesową.

 

Uczestnikami postępowania powinni być rodzice małoletniego, jeżeli przysługuje im władza rodzicielska.

 

Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398), od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 40 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki