.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę odebrać od kuzyna ruchomości przepisane przez babcię?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.10.2016

Moja babcia po śmierci swojego męża i postępowaniu spadkowym podarowała swoją połowę domu mojemu kuzynowi w zamian za dożywotnią służebność. Około roku temu w jej części przeprowadziłam remont generalny, na co posiadam wszystkie rachunki i faktury. Babcia zmarła niedawno, jednak przed śmiercią napisała oświadczenie, że wszystkie rzeczy znajdujące się w mieszkaniu należą do mnie (to ja utrzymywałam j ą przez ostatnie lata). Czy mogę domagać się od kuzyna kosztów remontu? Zaznaczam, że przed remontem mieszkanie babci było w koszmarnym stanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię zwrotu nakładów regulują przepisy Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 226. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

 

§ 2. Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem”.

 

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów (art. 226 i nast. Kodeksu cywilnego) przedstawia się różnie w zależności od tego, czy posiadacz rzeczy jest w dobrej, czy też w złej wierze. Ustawodawca oddzielnie normuje przypadek, w którym posiadacz jest co prawda w dobrej wierze, ale dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy.

 

Wyróżnić tu można więc trzy sytuacje:

 

1. Posiadacz jest w dobrej wierze. W takiej sytuacji może on:

 

  • żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy,
  • żądać zwrotu innych nakładów o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi.

 

Nakłady nie mają pokrycia w korzyściach, które posiadacz uzyskał, gdy wartość korzyści, jakie uzyskał on z rzeczy, jest niższa od wartości nakładów.

 

Nakłady konieczne to takie nakłady, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego użytku, jak np. naprawy, remonty, konserwacja, składki na ubezpieczenie, zasiewy.

 

Inne nakłady, to:

 

  • nakłady użyteczne, które zmierzają tylko do ulepszenia rzeczy,
  • nakłady zbytkowne, które zmierzają do nadania rzeczy wyglądu lub charakteru odpowiadającemu upodobaniu tego, kto ich dokonuje (zobacz: J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 169).

 

2. Posiadacz jest w złej wierze – może on żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to po tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

 

Samoistny posiadacz nieruchomości w złej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych przed wydaniem nieruchomości właścicielowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1988 r.; sygn. akt III CRN 229/88; OSNCP 1990 r. nr 12, poz. 153);

 

3. Posiadacz jest w dobrej wierze, ale dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości lub o wezwaniu do zwrotu rzeczy stanowiącego własność Skarbu Państwa – może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

 

Wysokość nakładów oblicza się według stanu i cen z chwili wydania rzeczy właścicielowi (orzeczenie SN z 13 kwietnia 1983 r., sygn. akt IV CR 67/83, OSNCP 11/83, poz. 186),

 

Trudno uznać Panią za posiadaczkę w dobrej wierze, chyba że posiadająca służebność przyjęła Panią do mieszkania. Jeśli zaś nie była Pani posiadaczką części nieruchomości, może Pani dochodzić zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Art. 405 Kodeksu cywilnego: „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

W myśl art. 405 Kodeksu cywilnego wzbogacony obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (zwrotu określonej kwoty pieniężnej). Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma majątkowy charakter i jako takie ulega przedawnieniu (zob. art. 117 i 118).

 

Proszę wystosować pismo z żądaniem zwrotu. W razie odmowy pozostaje droga sądowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton