.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę na preferencyjnych warunkach kupić mieszkanie zakładowe?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 15.03.2015

Czy mogę na preferencyjnych warunkach kupić mieszkanie zakładowe? Jestem wieloletnim pracownikiem pewnej spółki z udziałem Skarbu Państwa i jednocześnie najemcą mieszkania służbowego (zakładowego). Pracodawca zamierza sprzedać najemcom mieszkania zakładowe, jednak dowiedziałem się, że w moim przypadku nie mogę skorzystać z preferencyjnych warunków wykupu wynajmowanego mieszkania, gdyż moja umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony. Pracodawca od pewnego czasu zawierał z pracownikami umowy najmu tylko i wyłącznie na czas określony 3 lat. Czy wobec najemców z umową na 3 lata pracodawca może zastosować preferencyjne warunki sprzedaży mieszkań zakładowych lub czy może zawrzeć z tymi lokatorami umowy na czas nieoznaczony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W rzeczy samej wiele ze wskazanych przez Pana mieszkań posiada status mieszkań zakładowych, które można dziś wykupić. Państwo reguluje zasady zbywania takich mieszkań – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 4/2001 r., poz. 24 z późniejszymi zmianami).

 

Na podstawie przepisów tej ustawy dochodzi do nabywania mieszkań Skarbu Państwa przez krąg osób, zwanych osobami uprawnionymi, określony w art. 2 pkt 2 ustawy, tj. najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale, pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy, stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

To oznacza, że niestety, ale umowy najmu na czas oznaczony zawarte po tym okresie nie uprawniają do wykupu mieszkania zakładowego z bonifikatą. Prawidłowość takiego rozwiązania analizował również Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 6 stycznia 2003 r. (sygn. akt K 24/01) uznał ów przepis za zgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Być może jednak, jeżeli właściciel zmieni Państwu umowy na czas nieoznaczony, jeszcze przed wszczęciem procesu sprzedaży, tzn. jeszcze przed otrzymaniem przez Państwa propozycji kupna, być może udałoby się takie mieszkania nabyć. Problemem pozostanie liczenie w takiej sytuacji bonifikaty, która ograniczyłaby się jedynie do długości stażu pracy, czyli 6% za każdy rok pracy w danym przedsiębiorstwie, do którego mieszkania należą (lub należały).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl