Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie nakazu zapłaty

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.10.2016

Mam problem z abonamentem RTV. Poczta polska przesłała mi wezwanie do zapłaty na sumę ok. 1700 zł. Od 2009 roku mieszkam za granicą. Nie otrzymałam pisma o nadaniu ID, choć poczta posiada jego kopię. Co mogę zrobić, by anulować ten nakaz zapłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującym do dnia 16 czerwca 2005 r. rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych posiadacz książeczki radiofonicznej był obowiązany powiadomić urząd pocztowy między innymi o zaprzestaniu używania odbiornika. Jeżeli tego nei uczynił opłaty abonamentowe były nadal naliczane. Możliwości umorzenia opłat były takie jak w obowiązującym stanie prawnym – o czym napiszę nieco później.

 

Obecnie obowiązek uiszczania opłat abonamentowych w razie rejestracji odbiornika, na jego posiadaczu ciąży z mocy samego prawa. Wskazał na to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08, wskazując, że „zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy abonamentowej na posiadaczu zarejestrowanego odbiornika ciąży ex lege obowiązek uiszczenia abonamentu, powstający z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika”.

 

Jeżeli opłaty takie nie ulegną przedawnieniu – co ma miejsce podobnie jak w przypadku podatków i podobnych opłat po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym obowiązek zapłaty powstał – pozostaje możliwość ich umorzenia.

 

Istnieją dwie możliwości umorzenia opłat. Jedna z nich uregulowana została w art. 9 ustawy o opłatach abonamentowych. Poniżej przytoczę treść tego przepisu:

 

„1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, w przypadku gdy:

 

1) niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub

2) podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.

 

2. Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego o nieskuteczności egzekucji.

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznaczonego przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał”.

 

Może zatem – skoro mieszka Pani za granicą – proszę nie ujawniać swojego adresu, może uda się w ten sposób umorzyć należność.

 

Druga możliwość to umorzenie na Pani wniosek. Taką możliwość przewiduje z kolei art. 10 ustawy stanowiący, że „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”.

 

Umorzenie zaległości jest niestety tzw. decyzją uznaniową, więc nie ma ściśle określonych przesłanek, kiedy należność musi zostać umorzona, a kiedy umorzenia należy odmówić, zatem trzeba zawsze starać się jak najlepiej uzasadnić taki wniosek.

 

Taki wniosek składa się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus VII =

»Podobne materiały

Niezapłacony mandat za jazdę bez biletu

Około 10 lat temu dostałam mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Obecnie moja należność przechodzi „z rąk do rąk”. Niestety sama nie znam szczegółów tej sprawy, bo od 5 lat mieszkam za granicą i mam utrudniony dostęp do poczty przychodzącej na adres mojego domu rodzinnego.

 

Sądowy nakaz zapłaty a przekraczanie granicy

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty związany z nieopłaconymi rachunkami telefonicznymi. Nie jestem zameldowany w Polsce. Czy mogę mieć jakieś problemy przy przekraczaniu granicy?

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »