Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mama musi spłacić długi czynszowe syna?

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 30.07.2014

Mama (80 lat) mieszka u mnie od kilku lat, ale jest zameldowana u mojego brata w innej miejscowości. Okazało się, że brat nie płaci czynszu. Podobno komornik ma egzekwować należności i mama, choć tam nie mieszka, będzie musiała spłacać część długu. Czy mama musi spłacić długi czynszowe syna? Jak mogę jej pomóc? Czy mogę reprezentować mamę w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie („Czy mama musi spłacić długi czynszowe syna?”) i sposób obrony prawnej zależy od kilku czynników, tj.:

 

  • od tego, kto jest najemcą lokalu, w którym powstało zadłużenie czynszowe (Pani mama czy Pani brat),
  • na jakim etapie jest postępowanie w sprawie zadłużenia (czy faktycznie doszło już do wydania wyroku przeciwko Pani mamie i obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika),
  • czy ewentualny wyrok w stosunku do Pani mamy był wyrokiem zaocznym, czy też w zwykłym trybie postępowania.

 

Na wstępie należy przytoczyć art. 6881 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 6881. § 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

 

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

 

Artykuł ten wskazuje wprost, że jeżeli Pani mama nie jest najemcą lokalu, to powinna odpowiadać za zadłużenie czynszowe, ale tylko za okres, w którym faktycznie zamieszkiwała w zadłużonym lokalu. Fakt zameldowania ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie. Co prawda zameldowanie poświadcza przebywanie pod określonym adresem, lecz możliwe jest przeprowadzenie przeciwdowodu (np. z zeznań świadków), że osoba mimo zameldowania na pobyt stały pod danym adresem nie przebywa.

 

Odmiennie sytuacja wglądałaby, gdyby Pani mama była najemcą zadłużonego lokalu (współnajemcą). Odpowiedzialność najemcy za zobowiązania czynszowe niezależna jest od tego, czy faktycznie korzysta on z przedmiotu najmu, czy nie (tj. niezależnie, czy mieszka, czy nie mieszka w lokalu). W tej sytuacji nawet kilkuletnie niezamieszkiwanie nie zwalnia z obowiązku płacenia czynszu.

 

Bardzo istotne jest także to, na jakim etapie postępowania jest owa sprawa o zapłatę czynszu. Argument o faktycznym niezamieszkiwaniu w danym lokalu nadaje się bowiem do podniesienia na etapie postępowania o zasądzenie kwoty tytułem zaległego czynszu. Natomiast na etapie postępowania egzekucyjnego jest on argumentem spóźnionym (o ile komornik działa na podstawie tytułu egzekucyjnego będącego orzeczeniem sądu).

 

Dlatego też w sytuacji, gdy postępowanie o zasądzenie kwoty tytułem zadłużenia czynszowego dopiero jest w trakcie rozpatrywania przez sąd – to można w imieniu Pani mamy podnieść okoliczność niezamieszkiwania przez nią w lokalu w okresie, w którym powstało zadłużenie, i tym samym uwolnić ją od obowiązku spłacania zadłużenia za ww. okres.

 

Jest i taka możliwość, że wyrok w stosunku do Pani mamy był wyrokiem zaocznym.

 

Zgodnie z art. 339 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

 

Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że w tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 

W takim przypadku istnieje możliwość, że wyrok zaoczny nie został dostarczony Pani mamie, a to z kolei otwierałoby możliwość jego uchylenia w stosunku do Pani mamy.

 

Zgodnie bowiem z art. 344 § 1 wyżej wymienionego kodeksu pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku.

 

Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że w piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

 

Z kolei według § 3 sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

 

Gdyby nie doręczono Pani mamie wyroku zaocznego, to tygodniowy termin na złożenie sprzeciwu nie rozpocząłby jeszcze biegu i tym samym możliwe byłoby zakwestionowanie wyroku (z powołaniem się na argument niezamieszkiwania) w drodze sprzeciwu od wyroku zaocznego.

 

Oczywiście Pani mama może udzielić Pani pełnomocnictwa do reprezentowania jej we wszelkich sprawach związanych z omawianym problemem.

 

W związku z argumentami wymienionymi powyżej stwierdzić należy, że sposób postępowania w ww. sprawie zależy od tego, które z okoliczności wymienionych mają w tej sytuacji miejsce.

 

Informuję, że jeśli coś jest dla Pani niejasne lub wymaga uzupełnienia, to może Pani zadawać pytania dodatkowe w ramach pytania pierwotnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 7 =

»Podobne materiały

Zaległości czynszowe

Moja siostra (32 lata) była zameldowana w lokalu, w którym tak naprawdę nie mieszkała. Najemcą mieszkania jest nasz ojciec. Ponieważ tata nie regulował należności za mieszkanie, powstały zaległości czynszowe w kwocie ok. 19 tys. zł. Sąd wydał decyzję o eksmisji. Czy w związku z tym, że siostra była

 

Egzekwowanie długu od właściciela mieszkania

Posiadam 4/5 własności mieszkania, w którym nie mieszkam. Obecnie mieszka tam mój brat i nie płaci czynszu. Komornik chce ode mnie jako właściciela wyegzekwować dług. Jak mogę zmusić brata do uregulowania zaległości?

 

Długi czynszowe i eksmisja z mieszkania spółdzielczego

Mój kolega mieszka z mamą w lokalu spółdzielczym. Ostatnio wszyscy zameldowani dostali wezwanie do sądu dotyczące eksmisji z powodu długów czynszowych. W mieszkaniu zameldowana jest też siostra kolegi, która od lat tam nie mieszka. Czy jest szansa na to, żeby kolega nie musiał płacić długu matki? Cz

 

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Oprócz mnie w lokalu są niestety zameldowani moja siostra i jej dwoje pełnoletnich dzieci. Wszyscy odmawiają dokładania się do czynszu (żadne z nich nie pracuje ani nie ma majątku). Wydaje mi się, że oni też powinni ponosić odpowiedzialność za zapłatę c

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »