.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy małżonka może zostać w ZUS-ie, czy musi przejść do KRUS-u?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.07.2016

W 1999 dostałem od rodziców w formie darowizny 5 ha ziemi. W 2003 r. zawarłem związek małżeński. Od pewnego czasu małżonka pozostaje zarejestrowana w UP jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ja do końca września 2015 byłem w ZUS-ie (umowa o pracę). Obecnie jestem w trakcie załatwiania ubezpieczenia w KRUS-ie. Czy moja małżonka musi zostać w ZUS-ie, czy musi przejść do KRUS-u? Żona nigdy nie pracowała w gospodarstwie, a znajduje się ono 100 km od naszego domu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 704 z późn. zm.) „ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:

 

1) posiadają obywatelstwo polskie lub

2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub

3) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”.

 

Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. (sygn. akt III AUa 839/08) „uregulowanie zawarte w art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) odnosi się do małżonka rolnika, który nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego ale pracuje w tym gospodarstwie lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem”.

 

Słowem – jeśli Pana małżonka nie pracuje w tym gospodarstwie lub w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem (a odległość to co do zasady wyklucza), to nie ma obowiązku rejestrowania się do ubezpieczenia w KRUS-ie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »