.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy lekarz ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.01.2011

Jestem lekarzem, prowadzę prywatny gabinet (nie NZOZ), w którym udzielam porad między innymi z zakresu medycyny pracy. Świadczenia te, czyli badania profilaktyczne, są finansowane przez pracodawcę pacjenta, któremu to pracodawcy wystawiam rachunki (nie jestem płatnikiem VAT). Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, a mój całoroczny przychód nie przekracza 40 000 zł. Czy muszę posiadać kasę fiskalną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy do dnia 30 kwietnia 2011 r. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Zatem ze zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r. korzystają ciągle usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

 

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednakże zwalnia się ich z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r., również jeśli kwota obrotu z wyżej wymienionej działalności (tj. na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

 

Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

 

Reasumując, nie musi Pan prowadzić ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl