Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy KRS zaakceptuje dobrowolną rezygnację?

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 04.09.2016

Złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu sp. z o.o. Otrzymałem potwierdzenie odbioru tej rezygnacji pismem poleconym. Czy wykazanie w KRS zmiany nastąpi po złożeniu druków Z3 i ZK + moje oświadczenie + potwierdzenie odbioru (i opłata? jaka?)? Czy KRS zaakceptuje taką rezygnację, czy też wyda decyzję, iż trzeba zwołać zgromadzenie wspólników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że nie jest Pan jednym członkiem zarządu i wspólnikiem.

 

Art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest jego rezygnacja. Rezygnacja stanowi jednostronne oświadczenie woli członka zarządu, które ma na celu wygaśnięcie mandatu. Zgodnie z dominującym orzecznictwem, jej złożenie nie wymaga jakiegokolwiek działania odbiorcy tego oświadczenia. Rezygnacja nie wymaga przyjmowania przez organ spółki i podejmowania z jej strony jakichkolwiek czynności, od których zależałaby skuteczność rezygnacji.

 

Nie ma jednolitego stanowiska ani w orzecznictwie, ani w doktrynie, czy skuteczne oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone jedynie osobom reprezentującym spółkę (i czy może tą osobą być prokurent), czy także zgromadzeniu wspólników. Jednak, zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 89/15) oświadczenie, co do zasady, powinno być złożone innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Takie oświadczenie, doręczone na adres spółki, dochodzi do skutku z chwilą uzyskania przez pozostałego członka zarządu lub prokurenta możliwości zapoznania się z treścią tego oświadczenia w zwykłym toku czynności, a oświadczenie członka zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie – z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.

 

Zgodnie z art. 168 wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. Członek zarządu, który złożył rezygnację, utracił prawo do reprezentowania spółki, a co za tym idzie w rozumieniu ustawy o KRS, nie jest już legitymowany do składania wniosku do KRS o wykreślenie go z funkcji członka zarządu. Obowiązek takiego zgłoszenia spoczywa aktualnych członkach zarządu, którzy mają obowiązek, zgodnie z art. 22 KRS, poinformowania sądu rejestrowego o dokonaniu zmian w reprezentacji spółki w terminie 7 dni od nastąpienia zdarzenia podlegającego obowiązkowi wpisu. Jeżeli spółka przekroczy ten termin, były członek może pisemnie poinformować sąd o fakcie swojej rezygnacji lub odwołaniu i o niedopełnieniu przez spółkę obowiązku zmiany wpisu w KRS. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, może usunąć wpis z urzędu.

 

Jeżeli chodzi o potrzebne do KRS dokumenty, jest to KRS- Z3 wraz z KRS-ZK, pisemna rezygnacja z funkcji członka zarządu. Opłata od wniosku to 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus II =

»Podobne materiały

Wykreślenie spółki z KRS

W 2008 r. zarejestrowaliśmy w KRS spółkę jawną. Nigdy nie rozpoczęliśmy działalności, nie zgłosiliśmy się do nadania jej numerów NIP i REGON. Obecnie chcemy ją zamknąć i wykreślić z KRS. Na druku musimy jednak wpisać numery NIP i REGON, których spółka nie ma nadanych. Co zrobić w tej sytuacji?

Zmiana siedziby firmy przed otrzymaniem wpisu z KRS

Prowadzimy spółkę, złożyliśmy w KRS wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmianę siedziby. Czy możemy ją jednak zmienić jeszcze przed otrzymaniem wpisu z KRS?

Zmiana przedmiotu działalności spółki - Forex

Nasza firma chciałaby zacząć zarabiać, inwestując kapitał na rynku Forex, prowadząc działalność tylko na własny rachunek. Niestety w umowie założycielskiej spółki, a dokładnie w przedmiocie działalności nie mamy wpisanej takiej pozycji. To, że musimy dodać taką działalność do przedmiotu działalności
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »