Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może wystawić fakturę VAT?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.12.2016

Nabyłem nieruchomość gruntową zabudowaną w drodze licytacji komorniczej. Czekam teraz na prawomocne postanowienie sądu o przesądzeniu własności. Dłużnik, który został zlicytowany, przed licytacją złożył oświadczenie u komornika, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, ponadto ja w imieniu podatnika złożyłem takie samo oświadczenie w swoim urzędzie skarbowym, także przed licytacją. Czy komornik może/powinien wystawić fakturę VAT? Jaka jest stawka podatku, czy 23%? Kiedy może to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może wystawić fakturę VAT?

Fot. Fotolia


Jak wprost stanowi art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Faktury dokumentujące dostawę towarów w tym trybie, z tytułu których na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawia w imieniu i na rzecz dłużnika komornik (wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego) zgodnie z art. 106c pkt 2 ustawy o VAT. W takiej sytuacji faktura jest wystawiana przez komornika w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi komornik (płatnik) pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci przekazuje dłużnikowi (podatnikowi). W praktyce, mimo pewnych wątpliwości dotyczących sprzedaży nieruchomości, komornik jest płatnikiem i wystawia fakturę również przy licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał powyższe za zgodne z prawem m.in. w wyroku z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie C-499/13.

 

Na marginesie, nawet jeśli właściciel jest podatnikiem VAT, to nie oznacza jeszcze, że sprzedaż podlegać musi opodatkowaniu według stawki 23%, a to rzutuje na obowiązek wystawienia faktury, gdyby bowiem dostawa była zwolniona od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a, to na mocy art. 106b ust. 2 podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do tej sprzedaży, chyba że zażąda tego nabywca (wtedy i tak mamy do czynienia ze zwolnieniem). Proszę jednak zauważyć, że przepis dotyczy podatnika, a nie płatnika komornika, więc powstają tu wątpliwości, czy taką fakturę mimo wszystko komornik miałby obowiązek wystawić bez żądania nabywcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 3 =

»Podobne materiały

Co wchodzi w zakres PKWiU 93.03.11 Usługi pogrzebowe i pokrewne – jaka obowiązuje stawka VAT?

Firma jest właścicielem cmentarza, ale nie świadczy usług pogrzebowych, lecz udostępnia cmentarz innym firmom w celu dokonania pochówku. Pobiera za to opłaty: za czynności formalno-administracyjne związane z pogrzebem, za nadzór nad przeprowadzeniem pochówku, za wydanie zezwolenia na postawienie pom

 

Odliczanie części zakupów według proporcji, a części w całości

Moja firma świadczy usługi zwolnione i opodatkowane i odlicza VAT według proporcji. Niedawno otworzyliśmy filię, która prowadzi tylko sprzedaż opodatkowaną. Czy możliwe jest odliczanie części zakupów według proporcji, a części w całości? Jak będzie się obliczało wskaźnik proporcji za 2011 r.?

 

Kontakty handlowe z partnerem ze Szwajcarii

Od pewnego czasu mamy kontakty handlowe ze szwajcarskim partnerem. Co jakiś czas dostajemy premię na podstawie faktury marketingowej. Problemem jest ustalenie właściwej stawki VAT. Zasugerowano nam zerowe obciążenie. Czy w przypadku takich kontaktów handlowych stawka 0% jest właściwa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »